Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP+S+V: Vi höjer ambitionsnivån på miljöarbetet

Annons

Vi rödgröna i landstinget ger gärna Alliansen rätt i att miljön är en framtidsfråga. En bra livsmiljö, en hållbar försörjning och en effektiv användning av energi och naturresurser är viktiga förutsättningar för en god folkhälsa och en hållbar utveckling för dagens och morgondagens västmanlänningar.

Vi kan notera att de borgerliga glädjande nog står fast vid miljömål och satsningar från förra mandat-perioden, i synnerhet det miljöpolitiska program som Miljöpartiets landstingsråd var pådrivande i att arbeta fram. Men det är också tydligt att Alliansen nu lider brist på idéer om hur vi ska gå vidare med miljöarbetet.

I den rödgröna majoriteten har vi där-emot gott om konkreta förslag:

w De första stegen mot miljöcertifiering tas nästa år genom att genomföra en miljö-utredning. För att minska miljöpåverkan måste vi ha god kunskap om hur och i vilken utsträckning olika delar av verksamheten påverkar miljön.

w För att säkerställa långsiktigt hållbara fastigheter kommer landstinget utöka sitt arbete med energieffektiviseringar och småskalig energiproduktion. Målsättningen är att landstingets fastigheter ska ha 25 procent lägre energianvändning än norm. Vid investeringar ska beräkningar av livscykelkostnaden alltid göras.

w Landstinget handlar stora mängder varor och tjänster som medför en betydande miljöpåverkan. Upphandlingskriterierna revideras och skärps så att landstingets upphandling främjar en socialt, etiskt och eko-logiskt hållbar utveckling.

w Att utveckla kollektivtrafiken i länet är en prioriterad uppgift för landstinget de närmaste åren. Vi föreslår en kraftig höjning av anslaget för regional kollektivtrafik.

w Användningen av fossilbränsle från landstingets transporter ska minska. Vi avser fortsätta ställa om fordonsparken till fordon drivna på förnyelsebara drivmedel, utveckla bilpoolen, ge möjlighet att konferera på distans samt omarbeta landstingets resepolicy.

w För att minska läkemedels skadliga inverkan på miljön initierar vi ett arbete med att minska onödig förskrivning av läkemedel och prioritera läkemedel som är mindre skadliga för miljön när så är möjligt utan att medicinska aspekter åsidosätts.

w Vi föreslår att landstinget genom sitt del-ägarskap i Almi Mälardalen ska uppmuntra företagande inom innovation och hållbar utveckling.

Alla de här förslagen kommer landstingsfullmäktige att ta ställning till imorgon, den 21 juni. Med tanke på Alliansen stora ord om miljö, men brist på idéer, välkomnar vi deras stöd både i fullmäktige och i det fortsatta dagliga arbetet. Under 2012 är det till exempel dags för det miljöpolitiska programmet att revideras. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet avser då att höja ambitionsnivån.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons