Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mycket har blivit bättre i Skultuna

Annons

VLT:s artikel om Skultuna med bränder och andra orosmoment har beskrivits som en negativ trend och ett kännetecken för Skultuna som präglar hela orten. De flesta invånare delar inte VLT:s uppfattning, vilket några fått plats i VLT för att uttrycka.

Kommundelsnämnden (KDN) och kommundelsförvaltningen delar inte VLT:s syn på Skultuna som ort. En annan syn och upplevelse har formats och grundar sig på ett flerårigt samarbete med boende i alla åldrar, med föreningar och företagare, med svenska kyrkan och andra engagerade Skultunabor.

Skultunabornas engagemang har förstärkts genom den ortsanalys som genomförs i Skultuna där de allra flesta synpunkter är positiva och har sin grund i ett samverkansarbete som genomförts under flera år.

Kommundelsnämnden vill framhålla att det som nu har hänt med två restaurangbränder på kort tid, är något som kunde ha hänt var som helst och det har inget med bygden Skultuna att göra. Vi tycker inte att VLT skall skriva ner hela orten för något som inte egentligen rör ortens innevånare.

Lyft gärna fram Skultuna som ett trevligt tryggt samhälle att bo i. Vi har underlag som talar sitt tydliga språk. Brottsligheten har sjunkit med 43 procent sedan 2008. Skadegörelse och klotter har gått ner hela 44 procent sedan 2011-12.

Skolan har blivit tryggare och betygens medianvärden har ökat. Samverkansarbete genomförs varje år och förbättringar har genomförts som gagnar alla invånare, i synnerhet barn och ungdomar.

Det finns mer att göra och därför kommer kommundelsnämnden efter idéer från föreningar och genom deltagare i ortsanalysernas möten att i december fatta beslut om ytterligare åtgärder som ska gagna invånarna och öka ortens attraktivitet.

Under 2013 har följande åtgärder genomförts både i samhället och i verksamheternas utveckling, ett liknande arbete genomfördes 2012:

• Måndagsklubben dit alla bjuds in

• Ytterligare lekredskap i den centrala lekparken

• Parcourbana och bana för mountainbike i anslutning till startslingorna samverkan med idrotts-föreningen

• Breddning och utökning av motionsspåret från 2,5 km till 8 km som vandringsled till att börja med

• Nya omklädningsrum för idrottare nära den nya konstgräsplanen och ishockeyhallen

• Ökad tillgänglighet för vandring runt Sågdammens fågelområde vid Svartån

• Julbelysning i de centrala delar av samhället

Verksamheterna utvecklar sitt arbete kontinuerligt. I samverkan med Vafab har enheten för stöd och service startat en återanvändningsbod – ShÅppen -där brukare kan arbeta, men också med tvätt, utkörning av mat och posthantering. Ersättning betalas till verksamheten som går till brukarnas aktiviteter och önskemål.

Elever i olika åldrar deltar i trygghetsvandringar tillsammans med gruppen trygg i Skultuna.

Eleverna samverkar med företagare för utveckling av entreprenörskap och med synpunkter i ortsanalys. Lärarna på alla nivåer har under de senaste två åren utbildats i coaching och gett stöd till varandra i ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att öka elevers inlärningspotential.

Alla medarbetare som i årlig enkät uttrycker en önskan om att öka eller minska sin arbetstid erbjuds det enligt önskemål efter en kort planeringstid. Nyckelfri hemtjänst, e-hemtjänst, förbättrad måltidsmiljö, IPad-utbildning, och andra regelbundna aktiviteter anordnas för de äldre och genomförs för att motsvara de äldres önskemål

Under 2014 kommer en mängd olika och nya åtgärder att genomföras efter beslut av kommundelsnämnden. De kommer att förberedas genom att bjuda in de boende till deltagande i ett idéhanteringssystem för att de själva ska beskriva sina behov.

Reaktionerna på VLT:s artikel om Skultuna har fått svar av tidningschef och ansvarig utgivare Thelma Kimsjö på sidan 2 den 3 december.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons