Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nale: Värmepumparna är en motsvarighet till smartphones och internet

Minsta möjliga bränsleanvändning för att rädda klimat och spara jordens resurser

Annons

Behövs kraftvärmeverket?

Thygesen vill i artikel i VLT den 31 mars att kraftvärmeverken skall producera el som skall exporteras till andra länder i EU. Man måste dock börja lokalt med att bygga ett fungerande el och värmesystem i varje kommun som tillfredsställer i första hand de lokala behoven.

En del av kraftvärmeverken har kommunala ägare varför också ändamålet måste prövas enligt kommunallagen. Slutsatsen kan bli att de kommunala kraftvärmeverken bör ges nya ägare det vill säga privatiseras om huvudändamålet skall bli elexport.

Den kommunala uppgiften är att genom planering och verksamhet garantera en lokal energiförsörjning avseende främst för bostadsuppvärmning. Det måste då vara en huvuduppgift att använda minsta möjlig externt tillförd energi genom solenergi och värmepumpar.

En annan viktig aspekt är behovet av lokal självförsörjning av energi och detta är synnerligen viktigt i den nya säkerhetspolitiska situation som Sverige befinner sig. Solenergi i kombination med värmepumpar är en del i lösningen för att göra Sverige och de lokala kommunerna mindre sårbara vid avspärrning och liknande kriser

Förbränningsanläggningar kommer troligen att elda med sopor importerade från andra länder Detta vore en konstig logistik att importera sopor och sedan exportera el tillbaka. Detta innebär att vi kommer att ha stora askberg att ta hand om vilka innehåller diverse gifter som kan komma ut i vatten och luft.

Även den rena biomassan skall vi vara sparsamma med ty den kan behövas som råvara för biobränsle till bilar, transportfordon, båtar och flyg Slutligen, jorden resurser är begränsade och varje land, region och kommun måste minimera sin bränsleanvändning för att nå klimat/miljömålen.

Det finns anledning att vara orolig för miljön i Västerås och liknande städer till följd av eldningen med importerat avfall.

Utsläppen fortsätter från kraftvärmeverken upp till gränsvärdet och för varje år ackumuleras allt mer gift i naturen. Askan efter sopförbränningen bör återgå till leverantörerna för deponering.

Askmängderna om det fortsätter som i dag med deponeringar blir en kommande miljökatastrof när lakvattnet når Mälaren. Stora fartyg som kommer in i Mälaren (som är en vattentäkt för 2,5 miljoner människor) som är orena på skroven och kan ha smutsig vätska (vatten) i ballasttankarna. Lossningen av fartygen är inte alltid ren och det spills över

Mikroorganismer som följer med båtarna på skroven eller i ballasttankarna kommer snabbt att föröka sig i det uppvärmda och näringsrika mälarvattnet. Kylvattnet som i dag till stor del går ut på fjärrvärmenätet vintertid måste sommartid gå ut i Mälaren och förstör miljön för Mälarens mikroorganismer.

Det finns många sätt till miljö- och kostnadseffektiv uppvärmning som är bättre än fjärrvärmen. Solfångare som producerar värmt vatten i kombination med solceller kan göra fastighetsägaren i stort sätt självförsörjande på el och värme.

En mindre bergvärmeanläggning används som spetslast vid behov. Sommartid värms berget upp med överskottssolvärme från solfångarna. Som ytterligare en lösning är en miljögodkänd vattenmantlad kamin möjlig att ansluta till värme och tappvattensystemen.Stirlingmotorer som drivs med pellets eller biogas och producerar el och värme är en produkt som finns i dag.

Bränsleceller ligger också nära i tid att bli en lokal kraftkälla.Kommande byggnader blir mer energisnåla som möjliggör att fastighetsägaren har ett eget lokalt el- och värmesystem.

Det är de småskaliga lösningarna som skall bejakas medan de storskaliga lösningarna i de flesta fall är på väg ut. Det som sker inom energisektorn är ungefär parallellt till det som hände i IT-sektorn för ett 15 tal år sedan.

De stora gamla stordatorsystemen byttes ut med små och distribuerade system och värmepumparna är en motsvarighet till smartphones och internet Georg LagneriusKarl-Erik AnderssonNALE Nätverket för användning av lokala energikällor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons