Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Narkotikamässa i väntans tider

Annons

Den 10 och 11 mars hålls mässan "Sverige mot narkotika" i Västerås. Mässan är avsedd att vara en bred manifestation för svensk narkotikapolitik. En av arrangörerna är regeringens narkotikapolitiske samordnare, Björn Fries, och hans "mobilisering mot narkotika".

Utåt sett är det ett imponerande arrangemang. Men för att få komma in på de slutna seminarierna måste man betala 2 500 kronor. Uppenbarligen har arrangörerna inte varit särskilt intresserade av att låta en bred allmänhet få tillträde till de inre diskussionerna om svensk narkotikapolitik i teori och praktik.

För att bredda ansatserna för diskussionerna har i stället en rad frivilliga drogpolitiska organisationer arrangerat en "mässa i mässan" med egna och kostnadsfria seminarier, anföranden och debatter. Det är där som de känsliga och svåra frågorna tas upp till öppen debatt, bland annat sprututdelning till missbrukare. Här har vi ånyo ett exempel på att svensk narkotikapolitik ofta utvecklas utifrån genom fristående initiativ.

Etablissemanget nöjer sig sedan många år med att vänta och se. Därifrån kommer inga egna initiativ. Av den tidigare narkotikakommissionens (1998- 2001) arbete blev det till slut bara en lagändring. Den gällde ökade möjligheter att kontrollera läkares receptförskrivning av narkotikaklassade läkemedel till missbrukare. Den svårare frågan om att kontrollera missbrukares totala läkemedelsförbrukning vågade man inte ta i. Under mobilisering mot narkotikas tid (från 2002) har det hittills blivit bara ett lagförslag och det om att permanenta försöken med sprututdelning. Väntan fortsätter närmast med att regeringen och riksdagen skall ta ställning till Fries förslag.

Väntan gäller även vad som skall komma efter det att Fries uppdrag upphör vid årsskiftet. Väntan gäller att EU skall ta över mer och mer av normgivningen inom narkotikapolitiken. Väntan, väntan, väntan ?

Under tiden sprids missbruket. De senaste åren har antalet så kallade tunga missbrukare ökat till omkring 30 000. Denna grupp utgör kärnan i ett mycket svårbehandlat klientel som är för psykiskt stört för kriminalvården, för hårt beroendestyrt för psykiatrin och för högaktivt kriminellt för missbrukarvården. Dess antal beräknas öka med omkring 2 procent per år. Gruppen har en mycket hög dödlighet. Under senare år har antalet narkotikadödsfall räknats upp i en del skattningar till klart över 300 per år. Nya narkotika och nya missbruksmönster har tillkommit. Langare och missbrukare väntar i alla fall inte, de skaffar nya droger, sprider missbruket och föder en organiserad narkotikabrottslighet. Eftersom ingen ingriper, får anhöriga och andra i sista hand ta konflikterna kring missbruket.

Narkotikaproblemet har varit en viktig samhällsfråga i mer än 50 år. Det har utretts av ett tjugotal kommissioner och grupper under fyra årtionden. Under hela denna tid har man konsekvent undvikit de etiskt laddade frågorna om att ingripa mot det enskilda missbruket, till exempel att ge skolorna klara regler för drogtester.

Under tiden har antalet narkotikamissbrukare i vårt land stigit från högst 1 000 under mitten av 1950-talet till omkring 100 000 i dag. I CAN:s försiktiga beskrivningar över den officiella lägesrapporteringen talar man om en "verklig ökning" av det tunga missbruket under senare år. Även om man accepterar att det finns osäkerhet i statistiken är det klart att statsmakterna sedan länge har förlorat kontrollen över utvecklingen.

Mobilisering mot narkotika har nu arbetat i tre år. Under denna tid har omkring 1 000 missbrukare avlidit av narkotika. "Vänta och se" är kanske en god politisk taktik för byråkrater, narkotikasamordnare och politiker inom narkotikaområdet. Men det är en förödande hållning för missbrukarna och deras anhöriga.

Sven Alhbin

Katarina Cnattingius

Thure Jadestig

Christer Karlsson

Ove Rosengren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons