Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nationella proven skapar onödig oro

Annons
Tidskrävande. Nationella prov kräver mycket tid för förberedelser och uppföljning. Foto: TT

Det är dags att se över de nationella proven i grundskolan

De nationella proven i den svenska grundskolan är tidskrävande för både elever och lärare. Skol- verket bör se över upplägget så att de nationella proven verkligen kan stödja kunskapsutvecklingen i den svenska skolan.

Alla elever som går i årskurs 9 genomför nationella prov i fem olika ämnen. Syftet med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Proven genomförs under en lång, sammanhängande period under våren. Det är vår gemensamma uppfattning att det blir en mycket intensiv termin för eleverna i årskurs 9, som riskerar att skapa både stress och oro hos eleverna.

För våra lärare blir det också en period av mycket intensivt arbete, både när det gäller förberedelse, genomförande och rättning/bedömning av elevresultat.

Under vårterminen 2013 genomfördes en under-sökning bland lärarna i årskurs 6-9 i Västerås, kring hur mycket tid som krävs för att genomföra de nationella proven. De moment som lärarna ombads tidsmäta var förberedelser, provtid, rättning, inmatning av resultat och övrig tid.

Undersökningen visade att det som tog överlägset mest tid var rättningen, något mer än hälften av tiden. Själva genom- förandetiden stod för ungefär 25 procent.

Den tid som sen gick åt för att följa upp resultaten och sätta in förbättrings-åtgärder för eleverna räknades inte in. Inte heller tiden rektorerna (eller av rektor utsedd person) la ner på planering av genom-förandet.

På DN debatt den 2 juni, riktade grundskolerektorerna och grundskolechefen i Haninge kommun en uppmaning till Skolverket att se över situationen kring de nationella proven och göra genomgripande förändringar. Vi stödjer detta upprop.

Till exempel skulle provperioderna kunna spridas ut på både höst- och vår-termin. Detta skulle förutom minskad stress hos eleverna också i högre grad än i dag möjliggöra insatser under hela läsåret för de elever i årskurs 9 som inte når upp till kunskaps-kraven.

Vi hoppas att våra politiker i Västmanland hjälper oss att få till en förändring så att de nationella proven verkligen kan stödja kunskapsutvecklingen i den svenska skolan.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons