Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu satsar vi extra på äldrepersonalen

Annons

Den socialdemokratiska regeringen har avsatt 1000 miljoner kronor för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre i Sverige under åren 2006 till 2008.

Vi ser med stor tillfredsställelse på denna satsning som kommer att ge ett lyft för all personal inom äldreomsorgen och det kommer naturligtvis de berörda äldre till del.

Syftet med Kompetensstegen är att förbättra vårdens och omsorgens inre kvalitet. Det strategiska arbetet skall bygga på kriterierna långsiktighet, verksamhetsnära och med fokus på brukaren.

Västerås har beviljats cirka 16 miljoner kronor till "projekt Kompetensstegen". Totalt med alla utförares insatser så torde den totala satsningen omfatta hela 30 miljoner kronor.

Idén med projekt Kompetensstegen är att utveckla en långsiktig, hållbar modell för verksamhetsnära kompetens- och verksamhetsutveckling som syftar till att höja och synliggöra kompetensen och kvalitén i äldreomsorgen samt öka kvaliteten för brukarna.

För att säkerställa en långsiktig kvalitets- och kompetenshöjning skall cirkel/utvecklingsledare utbildas i metoder för att bedriva utvecklings- och förändringsarbete på den egna arbetsplatsen i syfte att öka kvaliteten för brukarna

Kvalitets- och utvecklingsarbetet för de kommande tre åren grundar sig på genomförda uppföljningar/utvärderingar i form av brukarenkäter och de så kallade aktiva uppföljningar som äldrenämnden beslutat om.

Utvecklingsarbetet är kopplat till äldrenämndens strategi, Framtidens äldre - strategi för Västerås Stad med sikte mot 2016 och med ett tydligt brukarperspektiv.

Den befintliga kompetensen ska synliggöras. Många har kunskaper och erfarenheter men saknar intyg/betyg på sin kunskap. Validering blir viktigt. Utbildningsinsatserna är baserade på mindre kunskapsområden/moduler och genomförs med ett problembaserat förhållningssätt.

De alternativa utförarna har följande delmål.

l 100 procent av de anställda får en personlig och yrkesmässig utveckling.

l Antalet anställda med formell kompetens motsvarande omvårdnadsprogrammet skall öka från 40 procent till 50 procent.

l Vi ska erbjuda särskilt stöd till personal med läs- och skrivsvårigheter och de som inte har svenska som modersmål.

Proaros mål:

l Att ta fram och tillämpa en systematisk metodik för att utbilda och stödja undersköterskor, vårdbiträden och skötare i att bedriva verksamhetsnära utvecklingsarbete i Proaros äldreomsorg.

Alla insatser syftar till att utveckla en långsiktig, hållbar modell för verksamhetsnära kompetens- och verksamhetsutveckling.

För att klara framtidens äldreomsorg anser vi att denna gemensamma satsning från den socialdemokratiska regeringen och kommunen ligger helt rätt.

Kent Ryberg

Birgitta Jonsson

Vi socialdemokrater både i Stockholm och Västerås anser att det är bättre att satsa skattekronor på framtidens äldreomsorg än att sänka skatten som alliansen både i Stockholm och Västerås vill, hävdar kommunalrådet Kent Ryberg (s) och Birgitta Jonsson, Kommunal sektion 11.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons