Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny ladugård blir dyr för skattebetalarna

Byggboomen i Sotji inför det snart förestående OS visar upp fusk, mygel och stora pengar.

Annons
Får det bättre. Korna på Geddeholm ska få en ny ladugård, men vem ska betala?

Korruptionen är enorm, uppemot 70 procent av investeringspengarna går rakt i byråkraters, politikers och byggherrars fickor medan arenorna, vägarna, hotellen och lägenheterna som byggs är sorgliga fuskbyggen.

Vad har det med Västerås att göra? Jo, Geddeholm AB som ägs av Västerås stad, alltså oss västeråsare, vill bygga en ny ladugård för mjölkproduktion. Projektet är halvoffentligt på det vis förehavanden i kommunala bolag är, en del går att få reda på, men det mesta stannar i bolaget eller i kommunstyrelsen.

På Geddeholm finns en mjölkladugård som är uttjänt och behöver göras om. Det är normalt att markägaren står för stora investeringar av det här slaget och sedan finansieras det hela med arrendeavgiften.

Den planerade investeringen är mycket stor visar det sig, totalt cirka 50 miljoner kronor ska gå till nybygget. Delar av kostnaden har att göra med speciella krav från Västerås stad, solceller samt extrakostnader för besökare. De speciella kostnaderna beräknas till knappt 7 miljoner.

Nyligen har naturbruksgymnasiet i Sala byggt en ny ladugård, den har också speciella krav, som elevutrymmen, slutkostnaden blev 14 miljoner kronor, eller översatt i koplatser, knappt 120 000 kronor per ko. På statsministerns Harpsund har det ganska nyligen investerats i ny mjölkproduktion, där stannade kostnaden på drygt 120 000 kronor per ko.

I Västerås ska det byggas i OS-klass, investeringen per ko beräknas hamna på hisnande 182 000 kronor, över 50 procent dyrare än hos statsministern och på naturbruksgymnasiet.

Jag undrar vad i projektet som gör att priset blir så högt jämfört med de nyligen slutförda projekten i Sala och Harpsund?

Det spelar egentligen inget roll om korna på Geddeholm får guldkranar i boxarna om det inte vore för att det är vi som ska ta notan. Det framgår att kostnaden vida överstiger vad arrendatorn kan tänka sig att betala.

Det vore enligt underlaget rimligt att höja arrendeavgiften med 2,5 miljoner kronor för att finansiera investeringen – men det går inte – 1 miljon föreslås avgiften öka medan resterande 1,5 miljoner betalas av skattebetalarna.

Det här ska enligt underlaget kommunstyrelsen haft ”därför ses samlat ihop med stadens och bolagets totala investeringar”. Kostnaden förväntas alltså bli positiv i takt med att bostäder byggs – jag frågar mig hur det går till?

Rabatten motiveras kortfattat med att det åligger arrendatorn att hålla ängarna betade och hålla levande lantbruk på Geddeholm.

Hur mycket kan betande av ängar få kosta? Har någon reflekterat över andra alternativ till levande lantbruk som kostar mindre?

Västerås stad ska göra en investering i vilken man kalkylerar med en årlig förlust om 3 procent – i stället för att det normala, ta betalt för investerat kapital och lite extra för att klara underhåll och nyinvesteringar.

Hela affären är troligen olaglig ur såväl aktiebolags- som kommunallagens synvinkel. Det är olagligt att medvetet göra förlustaffärer, det är också olagligt att medvetet slösa bort skattepengar liksom det är olagligt att gynna enskilda näringsidkare på det här sättet.

Kommunstyrelsen har inte protokollfört de diskussioner som den här frågan har lett till så vi vet inget om vad som sagts.

Det känns återigen som jag är i Sotji. Känslan är att Västerås stad ska arrangera olympiska spel i mjölkning, pengar är inget problem, positiv särbehandling av enskilda näringsidkare är inget problem.

Vem är vår Putin som brinner för bygget? Vem är vår byggherre som stoppar pengarna i fickan? Mår korna bättre i lyxiga lyor?

Och allra sist – vem lämnar in en anmälan mot Västerås stad för brott mot såväl aktiebolags- som kommunallagen?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons