Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

O(m)start för nya jobb

Annons

Visst går det att sätta Sverige i arbete. För att lyckas med det så måste man vara beredd att pröva nya grepp och lösningar. Fortsätter Sverige med den politik som nu bedrivs så lär ingenting hända. Då kommer det även i fortsättning att vara en miljon människor i arbetsför ålder som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Ohälsotalen kommer att fortsätta vara rekordhöga med många som förtidspensioneras.

"Hur ska vi kunna sätta Sverige i arbete?" Vi tror oss ha svaret. En del av detta arbete har moderaterna presenterat tidigare genom förslag som gör det mer lönsamt att arbeta genom att kombinera sänkta skatter med stramare bidragsnivåer, att ta bort arbetsgivarinträdet när det gäller sjukskrivna, öppna arbetsmarknaden för nya servicetjänster genom införandet av avdrag för hushållsnära tjänster et cetera.

Med förslaget om "omstartsjobb" försöker vi att skapa möjligheter för människor som genom sjukskrivning och arbetslöshet har hamnat längst bort från arbetsmarknaden. Genom att rikta in åtgärderna så att jobb lätt kan växa fram för dessa personer kan vi matcha en ökad efterfrågan på jobb med en stor mängd nya arbetstillfällen. Effekterna av detta program kan handla om mellan 50 000 och 100 000 nya arbetstillfällen i näringslivet.

Grundbulten i förslaget är att arbetsgivaravgifterna sänks eller avskaffas helt för personer som på ett eller annat sätt varit beroende av a-kassa, förtidspension, sjukersättning eller socialbidrag under längre tid än ett år. För dessa personer sänks eller slopas arbetsgivaravgiften under lika lång tid som personen varit borta från den ordinarie arbetsmarknaden. På det sättet erbjuds dessa personer en "omstart" på arbetsmarknaden vilket är mycket värdefullt både för alla människor som berörs och för samhället i stort.

En annan del i moderaternas jobbprogram är en betydligt mer kraftfull politik än i dag för att gynna innovationer och nyföretagande. Konkret handlar det till exempel om avdragsrätt för investeringar i forskning och utbildning och ett statligt lånegarantisystem.

Dessutom ska man inte underskatta betydelsen av att röja i den regeldjungel som omgärdar företagandet i dag. Det kan inte vara ett optimalt utnyttjande av resurserna att ha 140 olika stödformer från ett oöverblickbart antal myndigheter. Ett rimligt mål är att antalet stödformer och myndigheter bör halveras till förmån för ett enkelt och lättöverskådligt system.

Genom dessa åtgärder kan vi komma en bra bit närmare målet om att sätta Sverige i arbete. För det behövs, det visar inte minst dagens höga arbetslöshet. Bara i Västerås ökade arbetslösheten mellan 2003 och 2004 till totalt nästan 4 000 personer. Dessutom ökade antalet personer som är sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska program med 309 personer till nästan 2 400 personer. Ser man till den totala arbetslösheten i Sverige uppgick den under förra året till drygt 8 procent.

Det Sverige behöver är fler nya jobb och en politik som gör att det lönar sig att arbeta. Det Sverige däremot inte behöver är ett kostsamt friår som flyttar fler människor bort från arbetsmarknaden eller nya sjuklöneregler som ökar utsorteringen på arbetsmarknaden. Båda dessa åtgärder drivs i dag av en socialdemokrati som lämnat arbetslinjen bakom sig, ivrigt påhejade av miljöpartiet och vänsterpartiet.

Det som gäller för Sverige gäller också för Västerås och Västmanland. Vi behöver en omstart för nya jobb.

Tomas Högström, m, riksdagsledamot, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons