Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Olle Thorell (s): Mer bistånd till Europa än Asien?

Annons

Biståndsminister Gunilla Carlsson har nu lanserat

regeringens nya politik för det bilaterala biståndet. Man koncentrerar antalet biståndsländer och verksamhetsområden. Tanken är att Sverige inte ska sprida sitt bistånd till ett stort antal länder utan i stället koncentrera sig på ett mindre antal länder, så att biståndet gör större nytta, totalt. Den tanken är det i sig inget fel på och vi socialdemokrater var med och initierade det arbetet. Men vi anser att regeringen gör flera misstag.

För det första har processen varit alltför sluten och inte alls präglats av förankring utan snarare av mörkläggning. Givetvis är det omöjligt att göra alla nöjda i en sådan process, men en större öppenhet och ett ambitiösare förankringsarbete hade varit önskvärt.

För det andra så har det i flera fall gått alltför fort. Exempelvis så har biståndsprojekt till Ryssland hastigt lämnats i sticket och ingångna kontrakt har brutits. Det hade kunnat skötas betydligt smidigare och vi förstår inte vad brådskan beror på. Det kan skada Sveriges anseende som samarbetspartner och är olyckligt.

För det tredje ställer vi oss frågande till hur regeringen prioriterar. Exempelvis så kommer den nya politiken att innebära att Sverige i framtiden ger mer bistånd till Europa än till Asien. Är det rimligt?

I Asien finns inte bara halva jordens befolkning, utan också hälften av världens fattiga. Regeringen lämnar utvecklingssamarbetet i Kina, utan att beakta den växande roll Kina spelar i globaliseringen. I utvecklingssamarbetet med Kina skulle Sverige kunna spela en roll på många områden, inte minst miljön, arbetares rättigheter och företags sociala ansvar. Handelsminiser Sten Tolgfors (m) talar vackert om hur viktig handeln är för att skapa dialog mellan länder. Visst så är det, men det måste finnas fler möjligheter att påverka, och genom ganska små insatser kan ett litet land som Sverige bidra till förändring i Kina. Ett exempel är det projekt som Raoul Wallenberg-institutet bedriver i Beijing, där man utbildar bland annat blivande åklagare och advokater i mänskliga rättigheter. Är det rimligt att ett sådant projekt nu måste upphöra?

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att värna biståndet.

Vi vill behålla enprocentmålet, inte urgröpa biståndet till fattigdomsbekämpning.

Vi vill inte att biståndspengar ska användas till militära insatser, det vill regeringen.

Vi motsätter oss den urholkning av biståndet som den moderatledda regeringen har inlett. Regeringen har hittills urholkat biståndet bakvägen - man tar pengar från de fattiga, bokstavligt talat. I statsbudgeten i höstas tog man 1,5 miljarder från biståndet till skuldavskrivningar för svenska företags affärer i Afrika på 1970-talet. I tilläggsbudgeten i våras tog man ytterligare 700 miljoner till flyktingmottagande i Sverige. Det ska bli intressant att se om den moderatledda regeringen kommer att fortsätta på den inslagna vägen i höstens budget.

Olle Thorell

Riksdagsledamot, utrikesutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons