Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Önskas: förbättrade villkor för tågpendlare

Annons

Länstrafikbolagen i Mälardalen måste ta ett större ansvar för att tågtrafiken ska bli bättre.

Foto: Göran Widerberg

Mälarbanan byggdes för att folk, oavsett bostadsort, skulle få del av en större och bredare arbetsmarknad. Och till viss del har det blivit bättre. Restiden med tåg mellan Västerås och Stockholm har sänkts från 1 timme och 25 minuter till strax under en timme. Men förbättringarna för tågpendlaren har inte alls kommit i den takt som utlovats. Några av problemen är följande:

* Infrastrukturen är inte färdigbyggd. Proppen för trafik in mot/ut från Stockholm kvarstår.

* Chockhöjda priser, 2 800 kronor för ett månadskort Västerås SJ drog på försommaren in ett antal avgångar.

* Alltför mycket trafikstörningar i form av försenade eller inställda avgångar.

Ansvaret för bristerna i tågtrafiken bör fördelas mellan å ena sidan regering och riksdag och å andra sidan SJ. SJ vill se sig som det moderna och kundorienterade persontrafikföretaget. Men i hög grad är SJ fortfarande präglat av sin 150-åriga historia som ett statligt verk med en tung administrativ överbyggnad. Att det går att driva tågtrafik på ett modernt och kostnadseffektivt sätt är Tågkompaniet, som bland annat kör Bergslagspendeln, ett bevis på.

Det sätt som SJ behandlar sina kunder på kan inte beskrivas som kundorienterat. Löftet har varit minst halvtimmestrafik Västerås-Stockholm båda riktningarna under högtrafiktid. Men detta löfte struntar SJ i och drog i somras in trafik. Värst drabbad är morgontrafiken från Stockholm och trafiken kvällstid från Västerås.

Inte nog med försämringar i tidtabellerna. De tåg som ska gå är inte sällan försenade eller rent av inställda. Vid inställda tåg hänvisas bara kort och gott till nästa tåg. När halvtimmestrafik blivit entimmestrafik blir konsekvenserna för resenärerna av ett inställt tåg fullständigt orimliga. Inte undra på att det var nära till upplopp häromdagen när ett morgontåg från Stockholm blev inställt. När då ABB-chefen Sten Jakobsson tog till orda tvingades SJ att backa och har nu lovat att från januari sätta in två av de tidigare indragna avgångarna.

SJ betecknar de 2 800 kronor som månadskortet Västerås-Stockholm kostar för ett marknadspris. SJ har monopol på tågtrafik mellan Västerås och Stockholm. Detta gör att talet om marknadspris endast är ett dåligt skämt. För mig som tror på marknadens välståndsbringade kraft är marknadspris det pris som uppstår på en marknad där alla aktörer har fritt tillträde. SJ:s så kallade marknadspris är i själva verket monopolföretagets optimala pris.

Det är inte rättvist att enbart lasta SJ för de försämringar som vi resenärer drabbas av. Regering och riksdag har ålagt SJ ett avkastningskrav på 13 procent. Detta har lett till att SJ tvingas agera företagsekonomiskt kortsiktigt. Ett positivt bidrag från staten vore att ta bort avkastningskravet eller kraftigt reducera detta för trafiken i de fem Mälardalslänen samt att ge klartecken för att bygga bort trafikpropparna in mot och ut från Stockholm.

För att få till stånd en bra tågtrafik måste länstrafikbolagen i Mälardalen ta ett större ansvar, bland annat för trafiken på Mälar- och Svealandsbanan. Från 2005 finns tekniken och då hänger det på politikerna i området om det går att pendla över länsgräns. Länstrafikbolagen i Södermanland och Örebro samt Västmanlands lokaltrafik har ett nära samarbete. Dessa länstrafikbolag bör ta initiativ till att riva de länsgränser som byggdes upp på 1600-talet. Genom en avståndsrelaterad taxa inom hela området skulle de murar som finns kunna rivas. Det blir då ingen skillnad att resa inom länet eller till grannlänet.

Om dessutom Upplands lokaltrafik kom med i samarbetet med rivna länsgränser skulle de fyra länstrafikbolagen utanför Stockholm kunna erbjuda resenärerna ett Mälardalskort som kan kopplas samman med Storstockholms lokaltrafiks länskort. Kostnaden för den som pendlar mellan Västerås och Stockholm skulle med detta kort kunna sänkas avsevärt.

Bengt-Åke Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons