Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överentusiastiska beslutsfattare en fara

Annons
Avfall. Debattörerna ifrågasätter vilka länder Mälarenergi avser att importera avfall ifrån. foto: scanpix

I VLT den 27 juli uttrycker Ulla Persson, ordförande både i kommunalfullmäktige och Mälarenergi och därmed en person med stor makt, sin stora entusiasm för eldning av importerade sopor i kraftvärmeverkets nya panna som ska stå driftklar hösten 2014. Hennes entusiasm vittnar om fasa inför en möjlig prestigeförlust: ”Tänk om vi politiker trott fel om möjligheterna med avfalls-import!”

Följande frågor bör snarast besvaras offentligt av Ulla Persson:

1. Från vilka länder tänker Mälarenergi importera avfall och hur stor mängd från respektive land?

2. Vilka avtal och avtalstider har träffats om avfallsimporten?

3. Vilka kvalitetskrav ställs på avfallet och hur ska kvaliteten säkras?

4. Hur ska lossning i Västerås hamn ske så att sanitära olägenheter och förorening av Mälarvattnet genom damm och restprodukter inte uppstår?

5. Var ska restprodukter, främst aska, från avfallsförbränningen deponeras på ett säkert sätt?

Det är naturligtvis bra med entusiastiska politiker, men risken finns att överentusiasm används för parering av den prestigeförlust som beslutsfattarna skulle drabbas av genom ett felaktigt beslut om avfallsimport. Sunt förnuft får då ofta stå åt sidan därför att beslutsfattarna av prestigeskäl måste tvinga igenom fattade beslut innan fakta fram-kommer som ifrågasätter dessa.

Ulla Persson och hennes beslutsfattarkolleger måste ställa sig och offentligt besvara även följande frågor inför eventuell avfallsimport:

1. Kommer det hösten 2014 att finnas något avfall att importera från länder som kan accepteras som leverantörer, det vill säga där avfallsfrågan inte hanteras av maffian eller liknande ljusskygga affärspartners?

2. Hur länge går det att förlita sig på att importera avfall som uppfyller kvalitetskraven? Det finns förvisso överfulla soptippar på kontinenten men den sortens avfall får inte bli föremål för import.

3. Hur ser kostnadsbilden för den nya pannanläggningen ut om exportörerna inte vill betala Västerås för importen? Det har sagts att Västerås får betalt av avfallsexportörerna för det avfall som importeras.

4. Vilka krav ställs på de fartyg som ska transportera avfallet till Västerås för säkerställning av att Mälaren inte skadas av avfall eller andra skador såsom stranderosion, lastrumssköljning, nya organismer och dylikt som får fäste i Mälaren?

5. Hur mycket tänker Västerås betala för den utbyggnad av Södertäljeslussen som eventuellt krävs för att avfallsfartygen ska kunna komma in i Mälaren?

Svaren på alla frågor som ställts ovan ska användas som referens när utfallet av den nya pannans funktion och ekonomi utvärderas år 2015 och framåt. En sådan utvärdering har västeråsarna rätt att få från stadens politiker varje år.

Nätverket för användning av lokala energitillgångar, NALE, har presenterat ett alternativ till avfallsimport och politikerna i Västerås borde allvarligt utvärdera det.

NALE:s alternativ skulle utöver att värma Västerås med inhemska bränslen även under många år skapa ett stort antal lönsamma arbetstillfällen i regionen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons