Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Övermedicineringen av äldre måste hejdas

Annons

Det står nu klart att socialdemokraterna och vänsterpartiet, i såväl Landstinget Västmanland som Västerås stad, inte prioriterar frågan om överförskrivningen av läkemedel till äldre.

Allianspartierna, den samlade oppositionen, i landsting och kommun har krävt en rad åtgärder utifrån landstingets snart tvååriga revisionsrapport om läkemedel för äldre. I motioner, interpellationer och artiklar har vi sedan rapporten kom påpekat att äldre far illa på grund av att de får för många mediciner, mediciner som kanske inte passar ihop, och att de får svåra läkemedelsbiverkningar så att de måste uppsöka sjukhus.

Vi konstaterade redan i februari att äldre människor som går till doktorn för att bli friska i stället kan riskera att bli sjuka. Av våra äldre som läggs in på sjukhus är var tionde där på grund av läkemedelsbiverkningar. Detta måste på alla sätt undvikas. Och åtgärder måste vidtas nu!

Kommunen har ansvar för enskildas välbefinnande och landstinget för läkemedel. Läkarna har ansvar för förskrivningen och äldreomsorgen för att medicinerna tas till exempel på särskilda boenden. Det är ett problem när det är två huvudmän och ingen har helhetsansvar. Ansvaret måste tydliggöras.

40 procent av alla som bor i äldreboenden i Västerås får antidepressiva läkemedel. Så många kan knappast vara deprimerade! I VLT den 21 september efterlyses alternativ behandling till läkemedel som exempelvis promenader och utevistelse. Det skulle minska behovet av antidepressiva läkemedel. Onödig medicinsk behandling medför förutom onödigt lidande för patienten också en stor kostnad för samhället.

Några åtgärder vi fört fram är:

* Uppföljningen av varje äldres medicinering måste bli bättre. Det ligger på familjeläkarens ansvar att åtgärda eventuella biverkningar. Det handlar om både dem som bor i särskilda boenden och dem som bor hemma.

* Uppföljning skall ske av alla patienter som kommer i kontakt med akutsjukvården på grund av läkemedelsbiverkningar. Varje enskilt fall måste utredas.

* Informationen måste bli tydligare och landstingets läkemedelskommittés arbete komma i gång, så att all medicinsk personal får det kunskapsunderlag som krävs.

* Ändrad vårdfilosofi och attityd till läkemedelsbehandling bör vara en del i verksamheternas arbete på en sund läkemedelsanvändning.

Allianspartierna i Landstinget Västmanland och Västerås stad anser att de äldre har väntat länge nog på att få en säker läkemedelssituation. Majoritetspartierna verkar ducka och skjuter frågan på framtiden. Har den alarmerande revisionsrapporten hamnat längst ner i skrivbordslådan?

Torsten Källberg (fp)

Elisabeth Unell (m)

Elisabet Fridén (kd)

Inger Elison (c)

Thomas Wihman (mp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons