Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Patienterna kräver valfrihet i vården

Annons

Liberal sjukvårdspolitik utgår ifrån att varje individ är unik och ger människor möjlighet att själva välja vilken behandling och vårdgivare som passar dem. En liberal sjukvårdspolitik ger patienten makt över sin vardag.

För att den valfriheten ska fungera krävs ett sjukvårdssystem baserat på en vårdpeng där pengarna följer patienten till den vårdgivare hon valt. Det behövs också fler husläkare och fler privata vårdgivare att välja mellan och en utvecklad vårdgaranti som garanterar att patienten kan välja var behandlingen ska ske - sedan ett behov konstaterats.

Den som vill ska också kunna välja att få sin vård utomlands när vårdgarantin faller ut. Verkliga valmöjligheter och att pengarna följer med ger patienterna makt över vårdens ekonomiska resurser och är en förutsättning för att fler alternativa vårdgivare ska kunna växa fram.

Detta är den liberala visionen. Dessvärre har svenska patienters valfrihet begränsats i stället för att öka under de senaste åren. Detta trots att Landstingsförbundet har ställt sig bakom valfrihet och en möjlighet för patienten att fritt välja sjukvård i hela landet. Nu förhindras ett fritt vårdval i stället av spärrfunktioner som gör det omöjligt för patienten att i praktiken få den vård som alla säger sig vilja

leverera.

Inskränkningar i patientens valfrihet är resultatet av det felaktiga antagandet att det är dyrare att ge patienter vård i tid än att låta dem vänta i vårdköer. I själva verket är valfrihet och vårdgaranti en förutsättning för effektiviseringar inom vården.

Valfrihet möjliggör att nya, kreativa lösningar skapas hos vårdleverantörerna och detta är avgörande för vårdens framtida utveckling.

Privata vårdgivare är föregångare när det gäller att hitta nya organisationsformer och vårdmetoder. Det är viktigt att ta till vara dessa idéer i stället för att se det som ett problem att de inte ingår i den gängse modellen.

Valfriheten för den enskilde måste öka. Patienten ska själv kunna bestämma vilket sjukhus hon vill gå till eller vilken husläkare hon vill ha. Vårdpersonal måste få möjligheten att välja mellan arbetsgivare och kunna påverka sin arbetssituation. Valfrihet spräcker monopol och alla dess negativa konsekvenser.

Var en människa bor ska inte få avgöra om individen har valfrihet och rätt att få vård i tid. Invånare i socialdemokratiskt styrda landsting ska inte behöva flytta för att få vård. De ska ha samma rätt som alla andra att få vård i tid hos den vårdgivare de finner lämplig, i hemlandstinget, i Sverige eller i utlandet.

Framtidens patienter kräver allt mer eget inflytande. Det förutsätter alternativ och valfrihet. De accepterar inte dålig service och halvårslånga köer för att få vård. Den utmaningen måste vi anta, annars kommer förtroendet för den offentligt finansierade vården att undergrävas.

Torsten Källberg (fp)

Birgitta Rydberg (fp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons