Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pedagogiska skyddsnät bättre än hemläxor

Annons

Tillsammans hjälps vi åt att bygga upp framtidens skola. Tillsammans hjälps vi åt att skapa förutsättningar för att alla elever i vår kommun ska kunna lyckas med sina studier utifrån just sina individuella förutsättningar. Tillsammans skapar vi en skolkommun vi är stolta över och där vi fullt ut tar ansvar för att alla elever ska lyckas.

För att förbättra elevernas förutsättningar att nå högre studieresultat samt att skapa en mer jämlik skola där alla kan lyckas har Vänsterpartiet Hallstahammar lagt en motion till kommunfullmäktige där vi ifrågasätter den traditionella hemläxan. I stället vill vi att skolorna bygger upp ett pedagogiskt skyddsnät där eleverna gör sina eventuella repetitionsuppgifter/läxor ihop med utbildade pedagoger innan de avslutar sin ordinarie skoldag.

Tanken har aldrig varit att förbjuda kunskapsinlärning utanför ordinarie skoltid om eleverna så önskar men elevernas kunskapsinlärning får och skall inte läggas ut på föräldrarnas ansvar då elevernas förutsättningar till inlärning i hemmen kraftigt varierar. I stället vill vi i Vänsterpartiet Hallstahammar se till att elevernas kunskapsinlärning säkerställs ihop med utbildade pedagoger under ordinarie skoltid.

För att förbättra möjligheterna för de barn som inte får hjälp i hemmet vill vi helt enkelt att samtliga läxor görs i skolan under den ordinarie skoldagen för att på absolut bästa sätt möta upp alla elevers pedagogiska behov. På detta sätt säkerställer vi inte bara elevernas kunskaps-inlärning utan vi säkrar även alla elevers rätt till stöd och hjälp med sina läxor och repetitionsuppgifter. Vänsterpartiet Hallstahammar tror även att detta bidrar till en allt mer effektiv inlärning och minskad stress i för både barn och föräldrar då de eventuella hemläxorna slipper krocka med barnens fritidsintressen, datorer, kompisar, trötta föräldrar samt vissa föräldrars eventuella brister gällande språk och ämneskunskap.

Genom motionen vill vi från Vänsterpartiet möta det stora behov av hjälp och stöd som finns. Vi vill skapa en pedagogisk garanti till kunskaps-inlärning som bidrar till att alla barn skall kunna lyckas i skolan.

Vi tror att genom att bygga upp ett pedagogiskt skyddsnät där vi säker- ställer kunskaperna i skolan så kommer detta leda till att alla barn kommer att prestera bättre kunskapsresultat oavsett om man har lätt eller svårt för lära i skolan.

Genom detta skickar vi tydliga signaler att vi i vår kommun tar hand om och säkerställer alla barns rätt till kunskapsinlärning och ser till så att alla får den hjälp de behöver gällande sina ämnesstudier och kunskapsrepetition.

Självklart är det kommunens pedagoger som äger professionen och det är de som skall avgöra angående vilka eventuella läxor och repetitionsuppgifter som ska delas ut och genom att de eventuella läxorna görs under den ordinarie skoldagen så får även pedagogen fullt ut koll på att läxläsningen säkerställs för alla.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons