Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pedagogiskt idéforum: Bildning ett av demokratins fundament

Annons

Dagens moderna skola bör rymma allt som skapar förutsättningar för unga människor att utvecklas till ansvarstagande, harmoniska och samhällsnyttiga medborgare. Ämneskunskaper är alltid skolans fundament men läroanstalten, där man proppade i barn kunskaper som om de vore tomma konservburkar som skulle fyllas, borde vara historia.

Enligt Martin Buber, en av förra seklets stora tänkare och vägvisare, är pedagogikens huvudsyfte djupast sett att eleverna finner vägar till ansvar och kärlek och till befrielse av personligheten. Barns imitation av vuxnas kunskap är, om man tolkar honom rätt, färglös, fyrkantig och övergående. Att, som Buber menade redan på 1920-talet, elever mognar i läromiljöer

genom autentiska möten, särskilt med pedagogen som person, ser vi som en hållfast sanning.

Det innebär att elever och personal måste få tid för det djupt mänskliga i tillvaron; mer reflektion kring syftena med de olika ämnena, få vädra och sortera tankar om liv och död, kunna hantera konflikter och känsloyttringar, få upptäcka och förädla sina talanger och få söka efter identitet och gemenskap, eftersom allt detta påverkar inlärningen.

Buber menar vidare att det som utspelar sig i det personliga mötet mellan människor har en helt avgörande betydelse för hur människan tillgodogör sig kunskap.

Det allra viktigaste att ge det uppväxande släktet är ett grundmurat förtroende för livet "för att Jag och Du finns". Jonas Aspelin, filosofie doktor i sociologi och universitetslektor i pedagogik vid Malmö högskola, förstärker detta i sin bok Den mellanmänskliga vägen. "Vad som kan uppstå i mellanmänskliga möten är helt enkelt i vissa situationer viktigare än vilket mått av kunskaper jag eventuellt kan förmedla. Vi måste respektera det mellanmänskliga mötets unika möjligheter. I dialogen sker världens förnyelse."

Här ligger ett stort ansvar på skolledningen, vars förnämsta uppgift idag måste vara att prioritera sina och alla medarbetares arbetsuppgifter så att tid frigörs för reflektion för att vi ska få en reviderad och uppdaterad syn på vad som är kunskap. Kunskapsresans viktigaste mål är ömsesidig fascination över vad kunskap kan göra med oss människor och hur bildade människor bygger ett humanistiskt samhälle. Bildning, utifrån ovanstående resonemang, är fundamentet i en fungerande demokrati.

"Bildning är det som blir över när vi glömt det vi lärt oss" (Ellen Key).

Vi kommer att få ett helt annat klimat i skolan om vi arbetar utifrån dessa grundtankar och vi vågar hoppas att våra barn och unga växer upp till solidariska, empatiska och ansvarsfulla vuxna.

Anders Caringer

Lena Schilström

Västerås Pedagogiska idéforum

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons