Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Per-Inge Ahlbäck: Statens pengar behövs nu!

Under januari fortsatte arbetsmarknaden att försvagas. Antalet lediga platser minskade markant, varslen var många och arbetslösheten ökar.

Annons

I december var 4,0 procent av arbetskraften registrerade som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och 18 000 personer varslades om uppsägning i landet.

I länet är över 200 ungdomar öppet långtidsarbetslösa, därutöver är över 700 är placerade i regeringens så kallade jobbgaranti som varken innehåller utbildning eller praktik som leder till jobb

Därför är det positivt att det vidtagits åtgärder som kan öka insatserna för att minska arbetslösheten genom bl. a.

möjligheten till att underhålla och förnya bostadsbeståndet. Men det räcker inte med att förslaget är begränsat till ägda bostäder och bostadsrätter.

Detta förstärker den redan stora obalansen i ekonomiska villkor för olika upplåtelseformer. Mimers hyresrätt blir åter åsidosatt samtidigt som upprustningsbehovet är stort, inte minst i våra miljonprogram.

Det är inte mer än rätt att även jag som hyresgäst i Mimer ska omfattas av systemet med skattereduktion genom att regeringen ger statligt stöd till upprustning av hyresrätter. I förslaget från regeringen argumenterar man för att det endast ska omfatta ägda bostäder. Samtidigt konstaterar man att underhållsansvaret för den egna lägenheten vad gäller bostadsrätter närmast ska jämföras med det ansvar som följer av en bostad med direkt äganderätt. Därför föreslås att systemet ska omfatta även bostadsrätter.

Beträffande hyresrätter konstateras att det oftast är fastighetsägaren som bekostar den typ av arbete det är frågan om och att i de fall fastighetsägaren inte bekostar exempelvis underhåll och reparationer kan detta ha påverkat hyressättningen.

Ett häpnadsväckande resonemang tycker jag. Inom Mimer i Västerås där jag hyr min bostad har man systemet med hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Jag har tänkt mig att slipa mina parkettgolv och får betala detta själv. Varför får inte jag samma möjlighet som om bostaden vore ägd eller bostadsrätt. Vad är det för skillnad om jag låter utföra målning eller tapetsering i min lägenhet och får betala detta själv?

Varför ska inte hyresrätten omfattas av samma regler som bostadsrätter eller ägda fastigheter? Samtidigt säger regeringen sig vilja utveckla hyresrätten så att hyresgästerna ska kunna påverka sitt boende genom tillval och frånval. Det är både en rättvisefråga och en arbetsmarknadspolitisk fråga i dagsläget. Ändra därför omgående ROT-avdraget så att det även omfattar hyresrätten.

Per-Inge Ahlbäck

hyresgäst hos Mimer Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons