Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Per Vidlund: Det är gott om ålar

Annons

Skarv och vattenkraft är hoten mot ålen

 

Har det blivit mer ål i Mälaren?Foto: Emil Langvad/TT

Yrkesfiskeorganisationerna och länsstyrelserna har planterat ut ål i Södra Sverige sedan 1950 talet , för att förstärka tillgången, med mycket gott resultat.

Regeringen har stoppat ekonomiska medel för utplantering av glasål i Mälaren och hela Ostkusten ,  ålen fasas alltså medvetet ut  som bevarandevärd art.

Med dagens mycket hårda restriktioner för att få fiska ål med minimala mått på ålen är 70 cm  fisket absolut inget hot mot ålen i dag .

Norge satsar på glesbygden, med ett enormt fiske och vattenbruk.,Startade även upp ålfiske 2017 som ska utökas, efter Brexit kan Storbritannien fiska ål utan påverkan av EU.

I Sverige avrustas glesbygden ,även fasat ut det mesta av svenskt fiske och nära obefintligt vattenbruk , en av våra största och viktigaste resurser har effektivt fasats ut. Norges väg borde även Sverige valt.

Skarven som är en invasiv fågel,  hämtad från Asien, dessutom  fredad av EU:s fågeldirektiv har i 30 års tid fördärvat stora delar av fiskbeståndet runt Sveriges kust och insjöar även ålbeståndet, i dag  bevisat av forskare.

Naturvårdsverket hävdar att skarven inte gör någon skada på fiskbestånden utan bara är ett nytt inslag i svensk natur.

Vår gröna vattenkraft har tuggat i sig ål i 100 år,men är skyddade av vattendomar som gör att de kan fortsätta tugga ål helt lagligt, dessa genererar också skattemedel åt Regeringen!

Vattenkraftindustrin kan om de vill göra förbifarter för att gynna fiskbestånden/ålen , men är inte tvingade till detta.

1984-2014 har skarven häckat i centrala delen av Mälaren, från 2014 ökar beståndet av abborre och siklöja för varje år, svåra skador på uppväxande skarvskadad gös har upphört, Tidigare var 90 procent av all ål skarvskadad, idag endast några fåtal. Turbinskadad är oförändrat antal, en dramatisk ökning av ål 2017 av alla storlekar, vilket är ett naturligt resultat när skarven inte konsumerar 450 ton fisk/ år i Mälaren , allt övrigt fiske i Mälaren är ungefär 400 ton/år .

Svensk Media undviker konsekvent att berätta sanningen utan följer strikt, WWF och MSC-uttalanden, att endast fisket är de skyldiga. De menar att stoppar man fisket av ål som är 5-7 procent av Sveriges åldödlighet och låter kraftverken och Skarven fortsätta tugga i sig 90 procent av ålen kommer Europas ål bestånd att öka. Logiken går inte ihop .

Ska ålen bevaras måste Skarvbestånden minskas, all vattenkraft måste ta sitt ansvar, och fortsatt reglerat fiske. Givetvis behövs samma åtgärder i hela Europa då har vi troligen ett starkt ålbestånd inom 10 år, alla fiskbestånd svarar snabbt på rätt åtgärder.

Vakna upp svensk media och politiker, berätta sanningen.

Per Vidlund

yrkesfiskare/ ålfiskare

Ängsö fisk

Läs mer:

Insändare: Förbjud allt fiske av ål

Så ska fisken få egna vägar upp i Svartån

Yrkesfiskare vill ha fritt ålfiske i Mälaren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons