Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Persson och Ryberg (s): Inrätta en lokal klimatkommission nu!

Annons

De globala klimatförändringarna är vår tids allvarligaste miljöhot. Stoppas inte klimatförändringarna är de på sikt ett direkt hot mot hela vår jord.

I rapport efter rapport pekar vetenskapsmän från olika discipliner på de stora faror som följer av klimatförändringen. Isarna i de arktiska områdena smälter i allt snabbare takt. Förändringarna i vädersystemen blir allt större och får allt mera långtgående konsekvenser.

Klimatförändringarna är ett problem som kräver såväl globala som lokala insatser. Därför lade vi socialdemokrater fram en motion i april om en lokal klimatkommission i Västerås. Vi uppskattar att ett enhälligt kommunfullmäktige redan i juni ställde sig bakom vår idé och motion.

Västerås stad kan göra mycket som långsiktigt leder till ett bättre klimat. Det finns även många andra lokala aktörer som måste se till att Västerås utsläpp av växthusgaser minskar.

Vår idé är att Västerås stad tar initiativ till att bilda en lokal klimatkommission för Västerås med syfte att samordna och leda arbetet för att successivt minska Västerås utsläpp av skadliga och klimatpåverkande växthusgaser.

Vi menar att det bör finnas representanter i den lokala klimatkommissionen för näringslivet, bostadsföretag och bostadsorganisationer, offentliga organ, det lokala föreningslivet med flera aktörer liksom för stadens politiska majoritet och opposition.

I den lokala klimatkommissionens uppgifter bör det bland annat ingå att klarlägga nuläget om de lokala klimatpåverkande

lokala utsläppen från näringslivet, bostäderna, transportarbetet, offentlig verksamhet med flera områden.

Den lokala klimatkommissionen ska också sätta upp mål om minskade utsläpp och ge förslag till konkreta åtgärder för att minska utsläppen. De hinder som finns för att utsläppen ska minska måste synliggöras och undanröjas.

Att minska de klimatpåverkande utsläppen är en långvarig och mödosam process. Det tar som regel lång tid innan några konkreta resultat kan avläsas. Därför anser vi att det är angeläget att arbetet med den

lokala klimatkommissionens arbete startar snarast möjligt.

För att kommissionen ska nå goda resultat är det viktigt vem som leder kommissionen. Kommissionens ordförande måste ha lätt för att hitta gemensamma lösningar och ena motstridiga intressen för att komma fram i arbetet med minskad klimatpåverkan.

Står miljöpartiets Håkan Wåhlstedt till förfogande stödjer vi hans kandidatur som ordförande för den lokala klimatkommissionen. Håkan Wåhlstedt har goda kunskaper om sakfrågan samtidigt som han ha god förankring både i den lokala politiken och i näringslivet.

Ulla Persson

oppositionsråd

Kent Ryberg

ledamot av kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons