Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Peter Lundahl, Manpower: Talang är det nya kapitalet

Annons

Vi står inför en ny tid. Kapitalism är på väg att ersättas av talentism – där med-arbetarnas talang är det nya kapitalet. I denna nya tid upplever vi kompetens-brist parallellt med att många befinner sig i långtidsarbetslöshet. Ska såväl Sverige som Västmanlands län lyckas måste näringslivet finna metoder för att råda bot på kompetensbrist och utanförskap för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft.

Enligt färsk statistik från SCB för första kvartalet 2011 ökar antalet anställda i den privata sektorn nationellt med 3,9 procent jämfört med samma tid för ett år sedan. Utvecklingen i Västmanlands län har också varit positiv och antalet anställda ökade med 8,1 procent. Samtidigt ökade vakanserna i regionen med 58 procent. Detta är ett tydligt bevis på att den privata sektorn har problemet att hitta kompetent arbetskraft.

Samtidigt förändras världen i en allt snabbare takt. Vissa yrken har försvunnit medan andra tillkommit. Vad vi ser är en utveckling mot vad som bäst kan beskrivas som konstant förändring med mänskligt engagemang och passion som nav.

Konkurrensen om talangerna kommer att öka. Detta ställer i sin tur krav på före-tagen att utveckla nya strategier för attattrahera de bästa. Medarbetarna blir en avgörande resurs.

Företagen måste börja ta in och odla det outnyttjade talangkapital som finns bland dem som idag finns utanför arbetsmarknaden. Den stora andelen långtidsarbetslösa är en kompetensreserv som företagen i längden inte kan avvara i takt med att slaget om talangerna blir allt hårdare. En färsk undersökning visar att åtta av tio över 55 år kan tänka sig att byta jobb och ta mer ansvar, inte mindre.

Manpower har tillsammans med andra jobbat framgångsrikt med detta i bland annat Working Links. Sedan starten har 160 000 långtidsarbetslösa i Storbritannien fått arbete genom professionell matchning. Ett svenskt exempel är Manpower Telge Jobbstart. Inom ramen för bolaget har 300 långtidsarbetslösa fått jobb . Men fler lösningar och nya idéer behövs.

Den nya arbetsmarknadens logik är en stor utmaning för både länder och regioner, men även för företag och organisationer. De länder och regioner som inte tar tillvara de talanger som finns i samhället, outnyttjade eller inte, riskerar att drabbas av ett försvagat näringsliv och en stagnerande ekonomi.

Statens roll bör vara att skapa de förutsättningar som krävs för att talanger kan skapas och uppfatta Sverige och Västmanlands län som attraktivt, men nyckeln till lösningen finns hos näringslivet. Företagen måste inse den nya tidens affärslogik: att talangerna är guldet. Utan rätt kompetens avstannar inte bara tillväxten. Det handlar om att anpassa sitt förhållningssätt till de nya förutsättningarna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons