Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisen: Vi ska bli ännu bättre på att lösa brott

Annons

Under de senaste veckorna har attityder och värderingar inom polisen stått i fokus i den allmänna debatten. Polisen har en central roll i samhället och det är därför viktigt att missförhållanden tas upp och diskuteras. Men det är samtidigt viktigt att poängtera att enskilda felbeteenden inte är utmärkande för hela poliskåren. Landets polisanställda gör dygnet runt mängder med gott arbete genom positiva insatser för att öka tryggheten för allmänheten, ge hjälp vid olyckor, stöd till drabbade brottsoffer, sökande efter försvunna, minska tillgången till droger, minska olycksrisker på vägarna. Listan kan göras lång.

I Västmanland har vi lyckats bra och Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning har visat att allmänheten har ett högt förtroende för vårt arbete och våra möjligheter att lösa våra uppgifter. Där hamnade Västmanland på delad andraplats i riket. Det är mycket bra.

De avslöjanden som gjorts visar dock vikten av att ständigt arbeta aktivt med attitydfrågor bland våra anställda. Under förra året var de anställda involverade i arbetet att ta fram en ny värdegrund för polisen. Den är klar och har tre huvudrubriker - engagemang, effektivitet och tillgänglighet,

Alla anställda har ett eget ansvar för sin uppgift för att nå polisens övergripande mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Var och en ska också värna om allas lika värde. Det råder inom polisen nolltolerans mot alla former av diskriminerande eller sexistiska yttranden liksom hot om våld. Vi ska vara effektiva och fokusera på resultat och utveckling samt vara tillgängliga, hjälpsamma och stödjande.

Inom Polismyndigheten i Västmanland har varje chef ett uttalat ansvar att hålla en levande etikdialog med personalen. Vid arbetsplatsträffar ska polisens värdegrund finnas med som ett stående och naturligt inslag. Om tvivelaktiga attityder kommer i dagen, är det chefens uppgift att ta upp detta med den enskilde och med gruppen för att hindra att enskildas tvivelaktiga attityder blir normerande.

Poliser arbetar ofta i utsatta miljöer, i samhällets utkanter där samhällets övriga resurser inte räcker till. Vi arbetar bland missbrukare, grova brottslingar, våldsmän och träffar så gott som dagligen på utnyttjade kvinnor och barn. Detta kan förstås påverka den enskilde polisen. Därför har polisledningen ett stort ansvar att ge stöd och hjälp i arbetet så att själsligt svåra intryck inte lever kvar och sätter sin prägel på vårt arbete.

Lyckligtvis har de allra flesta en inre trygghet, en stark vilja att hjälpa och en grundläggande omsorg för allas fri och rättigheter. Därför är vår förhoppning att diskriminerande uttryck inte ska dyka upp bland våra polisanställda i Västmanland. Precis som på andra arbetsplatser kan vårt bemötande gentemot allmänheten emellertid bli fel. Då finns ett tydligt regelverk för hur dessa frågor ska hanteras.

Vårt fokus är att Polisen arbetar på allmänhetens uppdrag. Västmanlandspolisens verksamhetsresultat är bra i många avseenden. Under 2009 ska vi bli ännu bättre på att lösa och förhindra brott. Vi har omorganiserat verksamheten för att öka effektiviteten och nå våra mål. Vi ska öka vår samverkan med kommuner och andra aktörer. Polisen kan inte göra allt men tillsammans är vi övertygade om att vi kan göra mer för att öka tryggheten, trivseln och känslan för de fina samhällen vi bor, arbetar och lever i.

Lars Hallberg

länspolismästare

Roy Cederbäck

ordförande i Polisförbundet

Kjell Kirkhaug

ordförande, ST-Polisväsendet

Jens Pedersen

ordförande, Jusek

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons