Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politisk trovärdighet en hederssak

Annons

Missuppfattningarna duggar tätt i Stefan Kudryks debattinlägg den 6 februari som svar på min artikel den 2 februari om Regeringsrättens bedömning av väntetid till gruppbostad för en kvinna med funktionshinder. En liten tillbakablick är nödvändig för att kunna ge ett svar.

En oppositionspolitikers roll är bland annat att granska den styrande majoritetens agerande. Inför valet 2002 lovade dåvarande ordföranden i äldre- och handikappnämnden, Kent Ryberg, att snabbt bygga en gruppbostad för personer med särskilda behov.

Men detta löfte frångicks i den då nyinrättade nämnden för funktionshindrade. Flera års förhalande hade resulterat i att trycket på utbyggnaden av gruppbostäder var väldigt stort när nämnden började sitt arbete. Det fanns ett stort antal icke verkställda beslut och ingen tydlig planering för dem som väntade på en plats där väntetiden i flera fall var upp till två år. Att man dessutom startade med stora nedskärningar gjorde att tilltron till dåvarande majoritets ambitioner att kämpa för de funktionshindrade inte var så stor. I en artikel av ordförandena i de sociala nämnderna strax före jul 2002 kunde man läsa: "vi kan inte räkna med att andra verksamheter ska maka på sig för att ge utrymme åt våra gruppers behov".

I och med att LSS-utjämningssystemet infördes vid årsskiftet 2003/2004 blev det ekonomiskt fördelaktigt att bygga gruppbostäder eftersom kommunens avgift till systemet därmed kunde sjunka. Inte förrän då tog planerandet och byggandet av gruppbostäder fart.

Ledstjärnan för en politiker måste vara att de förslag och synpunkter man har som oppositionspolitiker ska vara realiserbara även när man sitter i majoritet. I regeringsrättens dom, som kom nyligen, och handlade om en kvinna som fått vänta drygt sju månader på att flytta från en icke fullvärdig till en fullvärdig gruppbostad, fastslogs att denna väntetid är acceptabel.

För människor med funktionshinder och deras anhöriga kan väntetiden kännas lång, men det krävs att man är seriös i planeringen, utgår från personers olika funktionshinder och att de som flyttar in ska kunna trivas ihop. Detta kan ta lite tid. Det var självklart för mig i opposition att i juni 2003 ta beslut om att pröva lagen när det gäller väntetider och eventuella sanktioner eftersom detta inte hade gjorts tidigare i Sverige. Jag betraktar ärendet som en rättsäkerhetsfråga och inte som en fråga där straffet är i fokus.

Det är inte med någon större trovärdighet Stefan Kudryk öser galla över mina insatser förra mandatperioden i nämnden för funktionshindrade när hans partikollega i nämnden inte skrivit under artikeln. För de funktionshindrade har det varit en fördel att vi som satt i opposition förra mandatperioden drev på frågorna och det kommer vi att fortsätta med nu när vi i Västeråsalliansen har tagit över rodret. Den enskilde har nu större valmöjligheter när det gäller boendeformer och vår ambition är att varje enskild person ska kunna erbjudas det boende som bäst passar henne eller honom utifrån behov och önskemål.

Elisabet Fridén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons