Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Prioritera kulturarv

Annons

Ett läsande folk har lättare att utnyttja sina demokratiska rättigheter skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Elsie Sandberg på ABF den 2 april. Läsfrämjande insatser är därför nödvändiga. Om detta är vi överens. I en tid där det köps fler böcker än någonsin vill vi se över behovet av ett riktat statligt stöd för spridning av litteratur.

Tillgängligheten till pocketböcker har ökat markant. Urvalet av titlar har ökat och den kraftigt sänkta bokmomsen har inneburit att böckerna säljs till ännu lägre pris än tidigare. Mot bakgrund av detta tycker vi att det finns goda skäl att pröva frågan om en statligt subventionerad pocketutgivning för vuxna, som förlaget En bok för all får del av.

Vilka nya möjliga lösningar finns det då för att öka läsningen? Det finns i dag flera olika sätt att tillgodogöra sig litteratur på. Talboken är ett exempel, ett ökat läsande på internet är ett annat. Det är viktigt att låta läsandet och kulturen utvecklas i dessa nya förutsättningar. Den nya tiden kräver en omprövning av den kulturpolitik som skapades för 30 år sedan.

Vi tror att läsvanor grundläggs tidigt. Vi kan inte öka läsandet eller intresset för böcker bland människor på lång sikt utan att börja med barnen. Därför är det är viktigt att barn möter litteraturen så tidigt som möjligt och stimuleras till läsandet. Detta tror vi lägger grunden för fortsatt

läsande även i vuxen ålder och är en viktig uppgift som utbildningsväsendet har. En mer ansvarsfull skolpolitik, till skillnad från den tidigare och högst passiva socialdemokratiska, är en viktig del i att trygga detta och arbetet är i full gång även där. För faktum är att trots dagens läsfrämjande insatser minskar barn och ungdomars läsning och det är den trenden vi vill vända.

För att säkra ett rikt kulturliv och använda de resurser som vi avser att tillföra kulturområdet på ett slagkraftigt sätt är det viktigt att utveckla politiken och att hitta nya sätt att arbeta. Det är därför tveksamt om staten ska subventionera vuxenlitteratur. Stödet för detta växte fram i en annan tid och är inte längre lika relevant. I stället bör vårt gemensamma kulturarv med arkiv, bibliotek och museer prioriteras i kulturpolitiken. Dessa områden kan inte klara sig på marknadens villkor på samma sätt som litteraturen.

Cecilia Magnusson (m)

Olof Lavesson (m)

Ledamöter av riksdagens kulturutskott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons