Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Psykiatrins förutsättningar måste förändras

Annons

De senaste årens våldsincidenter har satt fokus på den rättspsykiatriska vården. Det är nu dags att sätta strålkastarljus på den rättspsykiatriska vårdens påverkan på allmänpsykiatrin.

Under den senaste femårsperioden har antalet patienter som årligen döms till rättspsykiatrisk vård i vårt län fördubblats. I genomsnitt har 14 personer varje år, överlämnats till vård enligt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård). Av dessa har majoriteten dömts för våldsbrott, medan cirka en tredjedel endast gjort sig skyldiga till brott med lägre straffvärde, till exempel inbrott. Dessa patienter kommer i många fall att vistas långa tider inom den psykiatriska slutenvården.

Även om man kan se samma trend i hela landet ligger Västmanland i topp, som ett av de län i Sverige som har högst antal domar till psykiatrisk vård.

Denna ökning innebär att resurserna inom allmänpsykiatrin riskerar att snabbt trängas undan, till förmån för allt fler patienter inom rättspsykiatrin. En person som döms till fängelse får sin fängelsevistelse bekostad av staten. Rättspsykiatrin är dock landstingens ansvar. Vi är skyldiga att ta emot patienter som döms men det är länsrätten som bestämmer om vårdtider och utskrivning.

Inom den psykiatriska verksamheten i Västmanland arbetar vi för att försöka möta denna utveckling. I Sala finns en till stora delar väl fungerande länsenhet för rättspsykiatri. Till den har vi anslutit ett öppenvårdsteam, som stöttar patienter över hela länet, under permission.

Det är också angeläget att utveckla ett offensivt arbetssätt inom allmänpsykiatrin som leder till att psykiskt sjuka människor inte begår brott. Det kan handla om fler kontakttillfällen, om farlighetsbedömningar, att se till att patienter faktiskt tar sina mediciner, och om bättre och mer samordnad vårdplanering. Man kan heller inte bortse från kommunernas ansvar. Att ha ett bra boende med anpassat boendestöd och meningsfull sysselsättning minskar risken för kriminalitet.

För att lösa den nu aktuella situationen överväger vi att öppna fler slutenvårdsplatser både i Sala och i Västerås. Tyvärr riskerar detta att ske genom omprioriteringar från psykiatriverksamheten i övrigt. Då närmar vi oss ett scenario som jag tror att ingen önskar - att man måste begå brott för att bli prioriterad som patient i psykiatrin.

Antalet patienter som döms varierar över tid. Det skapar givetvis svårigheter att planera och styra verksamheten. Vi ser dessutom också en utveckling där kriterierna för vilka patienter som ska dömas enligt LRV successivt förändras och vidgas. Redan i dag ser vi domar som handlar om att den rättsliga instansen vill försäkra sig om att den åtalade får en längre psykiatrisk slutenvårdsvistelse. Vilken annan del av sjukvården får sina patienter inprioriterade i vården på detta sätt?

Det brådskar med förslaget från justitieminister Thomas Bodström. Förutsättningarna för att bedriva psykiatrisk vård måste förändras.

Christina Jogér

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons