Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rädda barnen: Barnkonventionen bör införlivas i svensk lag

Vid Rädda barnens riksmöte, som hölls i Sundsvall mellan den 30 maj och 1 juni, beslutades att Rädda barnen skall verka för att Barnkonventionen i sin helhet ska bli svensk lag.

Annons

2003 införde Norge Barnkonventionen i sin helhet i norsk lag. I den tredje paragrafen i denna lag står det att konventionen går före annan norsk lag vid eventuell motstridighet. Justis- och politidepartementet

motiverar sina beslut med:

* att man önskade att stärka barnkonventionens ställning genom att inkorporera den

i norsk lag,

* att man ansåg att detta skulle ge den starkaste signaleffekten, både nationellt och

internationellt, att man vill visa att Norge tar konventionen på allvar och önskar att uppfylla konventionens krav,

* att det även skulle innebära en fördel för Norges internationella arbete för barn och bli lättare att ställa krav på andra länder,

* att man på detta sätt skulle få hela Barnkonventionen samlad och kunna läsa den i sitt sammanhang, eftersom det är viktigt att de grundläggande principerna om varje barns rättigheter skall finnas med i tolkningen av alla artiklar i konventionen,

* att barnets rättsställning skulle stärkas

genom artikel 3 om "barnets bästa" och bli en generell lagstadgad princip vid alla beslut som gäller barn,

* att man var medveten om att FN:s barnkonvention stod i särställning, eftersom barn

utgör en särskilt utsatt grupp som har behov av ett extra starkt skydd,

* att man även ville stärka barnkonventionens formella rättsliga ställning och säkra att konventionen följs.

I en motion - Barnkonventionen bör bli svensk lag - skriven av Rädda barnens lokalförening i Björklinge-Bälinge kan läsas att 1999 antog riksdagen en strategi för att förverkliga Barnkonventionen. Ändå konstaterar socialdepartementet 2003 att: "Barnkonventionen har ännu inte blivit ett självklart redskap i planering och vid beslut inom något samhällsområde."

Vi vet att det skett uppenbara brott mot Barnkonventionen i fall som handlar om invandrarbarn. Sjuka barn har blivit utvisade till länder där de inte kunnat få adekvat vård. Apatiska flyktingbarn har blivit utvisningshotade.

Enligt artikel 24 i FN:s barnkonvention har Sverige och de andra konventionsstaterna erkänt "barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård."

Styrelsen i Rädda barnen biföll motionen från lokalföreningen i Björklinge-Bälinge. Gör Sveriges riksdag det samma? Norge kunde - hur länge ska vi vänta på Sverige?

Varje land är skyldigt att se till att bestämmelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter införlivas med den nationella lagstiftningen och helst i sin helhet.

Ulla Lennersand

ordförande för Rädda barneni Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons