Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rädda Barnen: Sverige bryter mot barn-konventionen

Annons

Rädda Barnen har släppt sin åttonde rapport om barnfattigdomen i Sverige. Under 2008 började nivåerna av barnfattigdom att öka igen, troligtvis en effekt av den kraftiga konjunkturnedgång som inleddes den hösten. Under 2008 levde 220 000 barn i fattigdom – det vill säga 11,5 procent av alla barn i Sverige. I Västmanlands län handlar det om 12,4 procent eller över 6 300 barn.

Sverige är rikare än någonsin. Det stora flertalet hushåll och särskilt den mest välbärgade tiondelen, har blivit rikare och BNP per capita har stigit under hela 2000-talet. Trots det ser vi fortsatt ökade klyftor mellan de fattigaste och de rikaste barnen. Det stora flertalet familjer har fått del av en rejäl välståndsökning. De fattigastes villkor har stått oförändrade.

Studier har visat på samband mellan fattigdom och utbildningsresultat, etablering på arbetsmarknaden, hälsa, mobbning och trygghet i det egna bostadsområdet. Sådant som har avgörande betydelse för varje barns möjligheter att utvecklas och styra över sina egna liv.

Det är nu över 20 år sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter. Artikel 4 i konventionen säger att varje land är skyldigt att använda det yttersta av sina resurser för att göra verklighet av alla barns lika värde, det vill säga skapa förutsättningar för drägliga levnadsvillkor för alla barn i landet.

Sverige har utan tvekan de resurser som krävs för uppgiften. Man bör ställa höga krav på ett av världens rikaste länder.

Rädda Barnen kan inte dra någon annan slutsats än att Sverige underlåter att uppfylla sina åtaganden som konventionsstat. Vi menar att ambitionerna måste höjas innan en stor grupp av Sveriges mest utsatta barn hamnar i permanent utanförskap. Vi ställer oss frågan hur stora klyftor ett välfärdssamhälle kan tåla.

Alla barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för deras utveckling. Det handlar inte bara om materiella tillgångar utan om fysisk, psykisk, andlig och social utveckling. Om att ha möjlighet att bygga upp en stark självkänsla via jämlika möjligheter till hälsa, utbildning, trygghet och meningsfulla fritidsaktiviteter. Om att beredas möjlighet att delta i samhällsbygget och att ges förutsättningar att leva ett värdigt liv.

Barn vittnar för oss om känslan att ständigt stå utanför. Utanför möjligheten att åka skridskor på friluftsdagen, för att alla förväntas ha utrustning. Utanför möjligheten att åka med på skolresan för att det kräver regelbundna bidrag till klasskassan. Utanför möjligheten att få berätta om en semesterresa, ens till närmaste nöjespark eller skärgårdsö, efter sommarlovet. Vi kan alla föreställa oss vad det gör med barns självbild och självkänsla.

Även i årets rapport är det tydligt att skillnaderna i nivåer av barnfattigdom är stora i landet. Mellan grupper av barn beroende på om de lever med ensamstående eller sammanboende föräldrar, om deras föräldrar är födda i Sverige eller utomlands, eller om de är uppväxta i någon av storstädernas segregerade förorter.

Stora skillnader finns både mellan och inom kommunerna i Sverige. Några siffror för Västmanland: Västerås 13,1 procent, Köping 14,4 procent (högst andel barn i ekonomisk utsatthet i länet) Surahammar 8,5 procent.

Kommunerna har ett stort ansvar att åtgärda den diskriminering det innebär för de drabbade barnen. Rädda Barnen har länge påpekat dessa skillnader, och även fått stöd av FN:s barnrättskommitté, som uttryckt oro för utvecklingen av barnfattigdomen i Sverige.

Rädda Barnen har uppmärksammat barnfattigdomen i Sverige sedan 2002. I snart ett decennium har olika regeringar haft chansen att åtgärda problemet. Få konkreta lösningar har presenterats.

Vi kräver att regeringen utarbetar en nationell handlingsplan med tydliga kriterier för vilka villkor som ska gälla i kommunerna – för att förverkliga alla barns rättigheter. Dessutom krävs konkreta politiska åtgärder för att förbygga och bekämpa barnfattigdomen.

Sverige har både råd och skyldighet att inte låta några barn marginaliseras för att de haft oturen att ha fattiga föräldrar. Sverige borde kunna prestera bättre än att utestänga en stor andel barn från självklara rättigheter.

Elisabeth Dahlin

generalsekreterare, Rädda Barnen

Jurgita Ravaityteordförande, Rädda Barnens distrikt Västmanland

Urban Petterssonordförande, Rädda Barnen Västerås

Rädda Barnen

Rädda Barnen använder definitionen barnfattigdom för barn som lever antingen i hushåll med så kallad ”låg inkomststandard” enligt Statistiska centralbyråns definition eller i hushåll som har mottagit försörjningsstöd under året.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons