Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksdagsledamöter (m): Det måste bli lättare att pendla

Annons

För snart 20 år sedan, lade Storstadsutredningen fram ett betänkande (SOU 1990:16), som klargjorde att en kraftig satsning på infrastrukturen i storstäderna var nödvändig, då framför allt satsningar på spårbunden trafik. Fram lades Dennispaketet, som genomförts i delar men långt ifrån hela.

I dag upplever vi en högkonjunktur liknande den 1990. Efter en viss nedgång under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, har vi sett trafiken i Stockholmsregionen tillta. Det regionala tågresandet till orter som Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Nyköping har ökat mycket kraftigt, med ökad trängsel på spåren och förseningar som följd.

Det finns många exempel på transportssystemets påverkan på regioners tillväxt och utveckling och sambandet mellan satsningar på infrastruktur och växande handel är självklar. En utökad arbetsmarknad kommer av ett ökat urval av arbetskraft. Detta vidgade urval, skall givetvis komma från hela landet.

I regeringens vårproposition finns ett tillskott till Banverket på 125 miljoner. Detta ökade anslag kommer att väsentligt förbättra driften och tågtrafikens punktlighet. Vi välkomnar även Mälardalsregionens avsiktsförklaring för Citybanan. I en analys från Nutek (R 2007:08) beräknas det samhällsekonomiska intäktsbortfallet för bristande transportinvesteringar fram till 2020 uppgå till 70 miljarder kronor, varav 50 miljarder i Stockholmsregionen. Vägverkets representanter oroar sig över underhållet av de svenska vägarna, och med eller utan trängselskatter ser vi hur trafiken in till Stockholms alla arbetsplatser rullar trögt.

Det kan inte ha undgått någon att Alliansen prioriterar jobben. Vi ska ha fri rörlighet på arbetsmarknaden och ökade möjligheter att få ett jobb. Vi måste också göra det enklare för medborgarna att ta sig till sin sysselsättning. I dag drabbas den genomsnittlige pendlaren av förseningar motsvarande en arbetsvecka per år, vilket ju är helt oacceptabelt och inte heller någon lyckad prioritering av jobben. Precis som förordades 1990, efterlyser vi fler långsiktiga satsningar på infrastrukturen.

Staffan Anger

Sten NordiN

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons