Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgröna: Landstingsplan rustar länet för framtiden

På dagens landstingsstyrelse lägger den rödgröna majoriteten fram ett förslag till landstingsplan som drar upp huvudstrategierna för att möta framtiden.

Annons
Blir fler. Landstinget planerar två nya hälsocenter.

Genom att tydligt betona tre utvecklingsområden; hälsoinriktat arbete, tillgänglighet och bemötande, samt patientsäkerhet anger vi riktningeni landstingets förbättringsarbete och rustar länet för att möta framtidens utmaningar.

Det är ingen nyhet att vi, liksom de flesta landsting i Sverige, befinner oss i en tuff ekonomisk situation. Det pågår ett intensivt arbete för att bromsa kostnadsökningen inom framför allt sjukhusvården.

Ett arbete som fortsätter under 2013 och som handlar om hur vi kan arbeta smartare, vad som kan göras annorlunda, vilka gemensamma lösningar med andra landsting vi kan hitta och hur IT-systemen kan utvecklas. Vägen framåt ligger i att utveckla sammanhållna vårdkedjor, samverka, förbättra styrning och uppföljning.

Alliansens standardlösning att låta privata utförare ta över landstingets verksamhet tenderar att splittra snarare än att hålla samman och riskerar att skapa revirtänkande.

Det ekonomiska läget medför en plan som fokuserar på vad vi gör med de resurser vi har, men 2013 innebär samtidigt en rad förbättringar för västmanlänningarna:

• Tillgängligheten och bemötandet blir bättre.

Tillgänglighet handlar ytterst om att vården ska vara till för dem som behöver den mest – oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. Ett led i detta är att påbörja en HBT-certifiering av vårdcentralerna och starta ett mobilt team inom asyl- och integrationshälsan.

• Vi skärper kraven på hur länge man ska behöva vänta på besök och åtgärd och stimulerar kontinuitet i kontakten med vården.

• Ytterligare investeringar görs för att utveckla den rödgröna inriktningen för ett hälsoinriktat landsting. Två nya hälsocenter planeras. Dessutom får vårdcentralerna ett förstärkt hälsoinriktat uppdrag i och med det nya primärvårdsprogrammet.

På vårdcentralen ska det gå att få råd om matvanor, stresshantering, fysisk aktivitet, tobaksprevention och alkoholriskbruk. Målsättningen är att varje möte i vården ska erbjuda en möjlighet att stärka friskfaktorer och främja hälsa.

• De senaste åren har landstinget gjort stora framsteg när det gäller patientsäkerhet. Detta arbete bygger vi vidare på, bland annat genom införandet av en sammanhållen patientjournal.

Samverkan är ett nyckelord i sammanhanget. Det handlar om samverkan mellan vårdens olika nivåer och utförare samt att höja kvalitet och säkerhet i remissystemet. Det handlar också om att samverka med kommunerna så att ingen patient hamnar i kläm, samt samordning med andra landsting för att möjliggöra utveckling av spetskompetenser.

Dessutom får vårdcentralerna, genom det nya primärvårdsprogrammet, ett tydligare uppdrag att uppmärksamma äldres ohälsa och identifiera riskpatienter.

2013 innebär även att kulturutbudet i länet stärks. Vi är glada för överenskommelsen med den rödgröna majoriteten i Västerås stad om extra medel till Teater Västmanland och Västmanlandsmusiken.

Efter en omfattande omstrukturering är teatern på rätt väg och vi ser därmed att tillskottet kommer väl till användning för att vitalisera teaterscenen i hela länet.

I gott samarbete med länets kommuner möjliggörs också en lösning på lokalfrågan för Arkiv Västmanland, samt inrättande av en IT-baserad kulturminnesdatabas. Dessutom utökas länsmuseets lokaler och vi fortsätter arbetet för en miljöcertifiering av landstinget innan mandatperiodens slut.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons