Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgrönt satsar på hälsa och kortare väntetider

Annons
För lång väntan. De rödgröna vill korta väntetiderna på akuten och i telefon.foto: alf pergeman/arkiv

Det behövs större satsningar på förebyggande hälsoarbete, att korta väntetiderna och kraftigare miljösatsningar i Landstinget Västmanland. Därför har vi tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, valt att gå in i ett samarbete inför nästa mandat-period.

Under sommaren har vi haft många och långa samtal med varandra, där vi jämfört våra respektive partiprogram och lyft upp för oss viktiga frågor. Vi har då funnit att vi och västmanlänningarna har mycket att vinna på om vi samarbetar.

Nu finns ett tydligt rödgrönt alternativ i Landstinget Västmanland. Ett alternativ som sätter en rättvis och jämlik vård före utförsäljningar och vinster åt privata vårdföretag. Som vill att sjukvården ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta hälsofrämjande. Som vill ta krafttag för ett miljövänligare landsting och minska påverkan på klimatet.

I Västmanland är ohälsotalen generellt högre än i resten av riket. Det vill vi göra något åt genom att låta vårdcentralerna få möjlighet att uppgradera sig till hälsocentraler. De ska kunna få extra betalt för att göra hälsoinriktade insatser.

Alltför många upplever att de får vänta alltför länge på vården. Det kan vara i väntrummet eller i telefonen. Vi vill ha en maxtid på fyra timmar på akuten. Inom den tiden ska man ha blivit behandlad, inlagd eller överförd till annan vårdnivå. Detta går att uppnå genom att bland annat minska trycket på akuten. Vi rödgröna vill att äldre, barn och funktionshindrade ska kunna få hembesök av läkare eller sjuksköterska. Vi vill att familjeläkaren ska kunna lägga in äldre patienter direkt på närsjukvårdsavdelning, utan att de behöver passera akuten. För en gammal dement människa kan miljön på akuten rent av göra mer skada än nytta.

Vi anser också att det borde vara en självklarhet att man får svar i telefon när man ringer till sin vårdcentral för att beställa tid eller vill ha hjälp på annat sätt. Men alltför många möts i stället av beskedet: ”telefon-tiderna är slut – försök igen i morgon”. Så får det givetvis inte vara. Vi ska ställa högre krav på telefontillgängligheten.

När det gäller miljöarbetet finns mycket kvar att göra i Landstinget Västmanland. I dag är det ett av de sämsta i landet när det gäller andelen ekologisk mat. Vi vill att minst 30 procent av maten ska vara ekologisk. Det är en viktig miljöfråga, men också en hälsofråga. Vi mår bättre av att äta mat som fri från gifter, farliga färgämnen och tillsatser.

Vi vill arbeta för att successivt byta ut landstingets bensin- och dieseldrivna fordon till bilar som går på miljövänligare bränslen. Vi vill energieffektivisera lokaler och skapa ett fastighetsbestånd som snarare tillför än förbrukar energi.

Till största delen består landstingets verksamhet av sjukvård, men där ryms också kulturfrågor och kollektivtrafik. Vi vill utveckla kulturen och kommunalförbunden för teater och musik. Vi säger nej till att förlänga den svältkur som kommunalförbunden varit utsatta för under de senaste åren.

Vi vill satsa på kollektivtrafiken. Det är nödvändigt för att minska bilåkande, men också en jämställdhets- och jämlikhetsfråga. De som främst är beroende av kollektivtrafiken är kvinnor och unga. Vi vill utveckla stomlinjenätet och arbeta för ett gemensamt biljettsystem i Mälardalen. Det ska vara lätt att åka kollektivt till jobbet, studierna, sjukvården eller kvällsaktiviteterna i Västmanland.

Vi ser möjligheterna att göra Västmanland till ett grönare, rättvisare och mänskligare landsting. Vi är glada över att vi nu tillsammans kan gå till val.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons