Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad (FP): Prioritera skolan och lärarna

Annons

Sverige har sedan 1990-talet ett kommunalt huvudmannaskap för skolan där lokala politiker ytterst är ansvariga för vilka förutsättningar som ges rektorer och lärare. Västmanland har en stor utmaning i att minska glappet i utbildningsnivån gentemot andra län. En förklaring kan vara näringslivet och den kompetens som efterfrågas, en annan den utbildningskultur som råder.

I samtliga av länets kommuner styrs skolan av de rödgröna partierna, antingen enskilt eller tillsammans. En utveckling mot neddragningar sker i princip i samtliga kommuner, oavsett om det gäller förskolan, grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Detta är inte bra.

När kommuner inte lyckas anpassa sin verksamhet utifrån demografi och lokal-innehav tidigt drabbas verksamheten direkt. Därför har vi i Västerås prioriterat lärar-lönerna och ett avskaffande av Proaros byråkrati. Det är smärtsamma men nödvändiga beslut. Om de inte fattas finns en risk att skolorna får genomföra besparingar.

Riksdagen har i samband med den nya skollagen anslagit extra resurser. Att gymnasieskolan får mindre resurser beror dels på färre kurser, dels på att lärlings-utbildningarna ska förläggas på en arbetsplats. Gymnasieskolans problem är inte ekonomiskt utan består i att den förra S-politiken inte ställde förkunskapskrav och lät obehöriga antas till gymnasiet, men också att man vill tvinga alla att bli akademiker. Västerås stads lappa och laga-kostnader är alarmerande.

Att som Västerås hänvisa till ned-dragningarna är inte trovärdigt då skolnämnderna gör stora överskott. För 2011 var överskottet drygt 23 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor från gymnasieverksamheten. Detta beror delvis på att staten skjutit till resurser till vuxen-utbildningen. Socialdemokraterna fortsätter neddragningarna i grund- och gymnasieskolan som innebär att skolor har fått säga upp elevassistenter och specialpedagoger.

Dessutom fungerar inte vikariepoolen. Skolor kan inte anlita vikarier, de som finns har inte rätt ämneskompetens. Riksdagen har fattat beslut om en miljardsatsning på matematik och har förlängt satsningen på yrkesvuxenutbildning, inte minst för att underlätta för ungdomar och vuxna att matcha sin kompetens mot de jobb som fortfarande finns.

Staten är inte huvudman, men de beslut den har fattat och sjösatt, inte minst karriärreformen i skolan, är ett sätt att kompensera för att lärarnas arbetsgivare, kommunerna, inte har tagit sitt ansvar när det gäller att premiera duktiga lärare, lönemässigt eller karriärmässigt.

Fortbildningssatsningen Lärarlyftet fortsätter i mindre format. Detta är ett komplement till det som kommunerna måste göra, nämligen att erbjuda sina medarbetare kompetensutveckling. Folkpartiets och regeringens skolreformer, inte minst en tuffare Skolinspektion, kommer att ge effekt.

Men reformer som sjösattes 2011 kan knappast ha hunnit ge resultat än. Ännu svårare blir målet att uppnå när 290 kommuner prioriterar på olika sätt. Tyvärr prioriterar inte alla kommuner i Västmanland skolan och lärarna. Det räcker inte med att den ena parten tar sitt ansvar. Men en prioritering är nödvändig för att säkra kompetensen och jobben för Väsmanlands framtid.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons