Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad (FP): Skolorna måste agera direkt mot mobbning

Arbetet mot mobbning och kränkande behandling i alla dess former måste intensifieras i hela skolsystemet. Den senaste tiden har vi kunnat följa olika fall av mobbning, dålig arbetsro och stök i både grundskolan och gymnasieskolan.

Annons

På ett antal gymnasieskolor har detta lett till att eleverna i fråga förflyttats, stängts av eller skrivit ut sig själva.

Skollagen som träder i kraft 2010 måste skärpas så att rektor medges rätt att även i grundskolan kunna stänga av en elev i två veckor för att kunna planera långsiktiga lösningar. Skolan kan flytta elever till en annan klass eller till en annan skola, detta är redan tillåtet efter en lagändring som trädde i kraft 2007. Skolan ska inte vara värdeneutral, man måste agera direkt mot all typ av kränkande behandling och trakasserier. Det är viktigt att rektorerna använder de instrument och följer de planer som vi politiskt har fattat beslut om både lokalt och nationellt.

Att alltid kunna konstatera att det är de som mobbas och kränks som väljer att först lämna skolan och flytta till en annan skola indikerar att toleransnivån på våra skolor är alldeles för hög. Detta är inte okej. Ska någon tvingas byta skola är det mobbarna, inte de som utsätts. För att skolan ska ha en trovärdighet i dessa frågor är det viktigt att skolan arbetar aktivt varje dag för att se till att ingen elev stannar hemma av rädsla för att utsättas för mobbning.

För att skolorna ska kunna höja sina resultat och utvecklas måste vi fokusera på att få fler behöriga lärare. Men vi måste också fortsätta satsa på att eliminera skolket och tydligt markera att det råder nolltolerans mot mobbning. En trygg skola kommer att bidra till att elever trivs och tycker att det är viktigt att komma till skolan. Det är också en förutsättning för att eleverna ska lyckas med studierna.

Det är mot den bakgrunden som vi nu också kartlägger elevhälsan och försöker hitta metoder för att förebygga ohälsa, öka närvaron och tryggheten och genom detta uppnå bättre resultat. Skolorna i Västerås och dess rektorer har ett stort ansvar att se till att det råder arbetsro i skolan.

Föräldrarna måste involveras i högre utsträckning och därför har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutat att föräldrar två gånger per år ska få en rapport över elevens otillåtna frånvaro. Informationen om vår gemensamma värdegrund och att det råder nolltolerans mot mobbning och allt typ av kränkning måste också kommuniceras med hemmet samt vilka konsekvenser det får direkt om elev bryter mot detta.

Ska vi förebygga mobbning, skolk och att elever är dumma mot varandra eller mot sina lärare krävs det mer engagemang och dialog mellan skolan och föräldrarna och det krävs ett tidigt och direkt agerande från skolans ledning.

Roger Haddad

kommunalråd,

ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons