Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rök utan eld

Annons

Än en gång skjuts forskningspropositionen, enligt TT den 16 februari, på framtiden. De strategiskt viktiga förslag om hur forskningen ska organiseras, prioriteras och finansieras framöver har redan försenats flera gånger. Sverige tappar i forskningsresultat och forskning flyttas utomlands medan medicine doktor Göran Perssons regering drar förslagen i långbänk. Förre utbildningsministern Thomas Östros avslutade med att ta pengar från långsiktiga investeringar via VINNOVA till kortsiktiga insatser. Det visar hur styvmoderligt socialdemokraterna behandlar den forskning som är en långsiktig investering och borde hanteras därefter. Östros efterträdare Leif Pagrotsky har sedan suttit på den nya taburetten i över 100 dagar utan att klargörande ta till orda i forskningsfrågorna.

Regeringens valhänta hantering av utbildnings- och forskarfrågor skadar även Mälardalens högskola. Trots att ansökan om ytterligare ett vetenskapsområde tillstyrkts av den kvalitetsgranskande myndigheten Högskoleverket har regeringen vägrat behandla frågan. I stället har universitetstitlar delats ut till lärosäten som inte klarat kvalitetskraven. Som tack för hjälpen fick Göran Persson nyligen en doktorshatt av Örebro universitet. Samma universitet har en s-märkt ordförande, s-märkt rektor och fem socialdemokrater i styrelsen. Det universitetet vill samarbeta med Mälardalens högskola. Samverkan är bra men borde inte en mer förutsättningslös analys först göras?

Samtidigt som forskningspropositionen dröjer tappar Sverige mark. Svenska företag flyttar forskningen utomlands. Bara var femte ansökan om medel till forskning i natur- och teknikvetenskap beviljas anslag. Forskningsresurserna används alltmer för doktorander så att det blir mindre pengar till kvalificerad forskning. Minskningen av den forskning som utförs av seniora forskare bidrar till att svenska forskningsmiljöer blir mindre attraktiva för utländska forskare av toppklass. En kursändring krävs för att Sverige ska kunna hävda sig väl i det kunskapssamhälle där kompetens, kunskap och idéer är hörnstenar.

Sedan socialdemokraterna tog över 1994 har de verkliga resurserna i högskolan minskat med en femtedel. Det ökar beroendet av kortsiktiga anslag. Osäkerheten växer när forskare inte ens kan vara säkra på att få pengar ens till sin egen lön. Forskningen är därtill sårbar eftersom 80 procent av resurserna kommer från näringslivet. Flera stora företag har dragit ner på sitt forsknings- och utvecklingsarbete. Svenska företag föredrar att investera i forskning utomlands vilket förstås försämrar Sveriges möjligheter. Då duger det inte för ett regeringsparti att skylla på ministerbyte eller trilskande stödpartier.

En offensiv forskningspolitik som stärker framgångsrika forskningsmiljöer och ger förutsättningar att bygga upp dessa också vid Mälardalens högskola behövs. Egna medel gör högskolor och universitet mer självständiga och mindre beroende av regeringens nycker. Forskning och utveckling är en förutsättning för tillväxt, nya arbetstillfällen och välfärd. Sverige ska kunna hävda sig väl i det globala kunskapssamhället. Då behövs en tydlig och framåtsyftande forskningspolitik som satsar på förstklassig forskning. Det behövs också mer fasta resurser till forskningen så att beroendet av plötsliga beslut minskar. Företagen bör stimuleras att satsa på forskning. Sverige behöver en ny forskningspolitik och en ny regering.

Torsten Lindström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons