Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Högskoleprovet kan missgynna synskadade

I dagarna kommer cirka 51 300 personer att skriva högskoleprovet, varav 2 159 på Mälardalens högskola. Många skriver inte provet för första gången. Vissa kommer dock att skriva provet för sista gången, mot sin egen vilja.

Annons
Inte lika för alla. Gravt synskadade har sämre villkor för högskoleprovet.

Sedan år 1991 är högskoleprovet öppet för så gott om alla. Provet som används som ett urvalsverktyg vid antagning till universitet och högskola har historiskt varit ett ypperligt verktyg för enskilda människors sociala mobilitet. Så är det än i dag och så anser vi socialdemokrater att det ska fortsätta vara.

Sverige är ett tillgängligt och tolerant land. Detta visualiseras genom att grundläggande värderingar om människors lika och okränkbara värde har en stark förankring i samhällslivet. Men det visualiseras kanske allra mest genom att många områden i samhället anpassas för människor som har olika typer av funktionsnedsättningar eller särskilda behov. Detta gäller även högskoleprovet.

När en person som har en synnedsättning ska skriva provet placeras han eller hon i någon av kategorierna synskadad eller gravt synskadad.

Som synskadad skriver man samma prov som de utan nedsättning. Samtliga ordinarie delar ingår och någon begränsning i antalet skrivtillfällen finns inte. Den synskadade kan få hjälp med till exempel förlängd skrivtid, uppförstorat prov eller ha möjlighet att ta med syntekniska hjälpmedel.

Som gravt synskadad skriver man ett annat anpassat prov. Provet går att få i punktskrift eller inläst på skiva. Dessutom finns möjlighet till ledsagarservice i lokalerna, anteckningshjälp erbjuds och förlängd tid tillhandahålls.

Det anpassade provet som gravt synskadade skriver finns bara i fyra versioner. Den enskilde har därmed bara möjlighet att avlägga fyra prov under sin livstid. För dem utan grav synnedsättning är provet fritt tillgängligt.

Skälet till att antalet provtillfällen begränsas till fyra tillfällen är att delprovet DTK inte ingår. Anledningen till detta är att det är svårt att inlägga detta delprov i blindskrift eller på skiva. För att kompensera bortfallet från DTK utökas antalet övriga uppgifter som återfinns i de kvarvarande delarna.

Denna begränsning i antalet provtillfällen är inte rättvis. Vi ställer oss dessutom frågande till om regeln är förenlig med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har ratificerat.

Vi socialdemokrater har lagt en motion i riksdagen om att reglerna bör förändras så att dagens diskriminerande regler som utestänger många synskadade tas bort, så att alla som vill göra högskoleprovet behandlas lika.

Utbildningsministern anser att det är Högskoleverkets sak att med hänsyn till bland annat ekonomiska aspekter bedöma om de gravt synskadade kan delta i provet vid ett obegränsat antal tillfällen.

Vi accepterar inte detta och kräver att ministern tar sitt ansvar och omedelbart agerar för att få bort denna begränsning.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons