Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Kortare väntetider och säker vård viktigast

Annons

Sjukvården är en hörnsten i den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Den berör oss alla. Den påverkar våra möjligheter att leva ett gott liv. Därför ska vi ha en sjukvård som utgår från människors behov, inte storleken på plånboken.

Socialdemokraterna har tillsatt en arbetsgrupp, som ska arbeta fram en ny socialdemokratisk sjukvårdspolitik. Vi kan konstatera att den svenska sjukvården i många delar fungerar bra. I internationella jämförelser hamnar svensk sjukvård högt. Den är rättvis, har hög kvalitet och är mer effektiv än i många andra europeiska länder. Många patienter vittnar om att de får en bra vård.

Det hindrar dock inte att många människor upplever att den svenska sjukvården inte alltid lever upp till förväntningarna. Ett problem är bristen på tillänglighet. Målet måste vara att man ska få den vård man behöver, snabbt och enkelt.

När socialdemokraterna hade makten gjordes särskilda insatser och tillgängligheten förbättrades. Nu ser vi att trenden vänder. Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund säger sig vara bekymrad över den negativa utvecklingen, men faktum är att han valt att nedprioritera frågan. Hägglund har plockat bort statsbidraget som gav landstingen möjlighet att metodiskt arbeta bort köer och förbättra tillgängligheten.

Att tillgängligheten till vård försämras är allvarligt. Patienter tvingas vänta på vård och förtroendet för den solidariskt finansierade vården undergrävs.

Tillgängligheten är en av de viktigaste frågorna för den socialdemokratiska arbetsgruppen. Köerna måste kortas, för alla, inte bara för dem som har råd att köpa sig en gräddfil till snabb vård.

För det första krävs en bättre fungerade närsjukvård på till exempel vårdcentralerna. De som bäst ser brister i närsjukvården och kan gör något åt dem är personalen ute på golvet. De måste därför få större ansvar och möjligheter att utforma verksamheten. Ett annat sätt att nå dit är att i större utsträckning använda sig av intraprenad, det vill säga att driftansvaret tas över av personalen. Ägandet kan då bli kvar i landstinget.

Ett annat sätt att se till att personalen får större inflytande är genom personalkooperativ. I dag riskerar dock personalkooperativ och verksamhet driven av ideella organisationer att köpas upp av stora internationella företag. Lagen kräver att alla sådana verksamheter ska konkurrensutsättas. Vi vill ändra lagen och göra det möjligt att stoppa sådana uppköp.

Kvaliteten och patientsäkerheten måste stärkas. Därför måste det bli ordning och reda bland den uppsjö av olika vårdgivare som finns i Sverige. Vi vill se betydligt hårdare krav på hälso- och sjukvårdens utförare och föreslår därför en nationell

certifiering inom den svenska sjukvården. En nationell certifiering ska exempelvis kunna handla om att säkerställa vårdkvalitet, patientsäkerhet, väntetider och personalens meddelarskydd. Samma höga krav ska ställas på offentliga som på privata vårdgivare och en certifiering ska också kunna dras in för vårdgivare som inte håller tillräcklig kvalitet.

Sjukvårdens kvalitet är viktigare än vem eller vilka som utför den.

Till hösten presenterar vi ett komplett framtidsinriktat förslag på en nationell socialdemokratisk sjukvårdspolitik. Två av de viktigaste hörnstenarna i detta förslag blir just tillgänglighet och kvalitet.

Åsa Kullgren

ordförande för socialdemokraternas

sjukvårdspolitiska arbetsgrupp

Denise Bergström

oppositionsråd

Landstinget Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons