Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Mer trygghet och studiero i svensk skola

Annons

Dags att förbjuda mobiler på lektionerna?Foto: Jessica Gow/TT

Trygghet och studiero är en förutsättning för att elever ska nå höga kunskaper. Ändå är det så många som var tredje elev i årskurs 9 som uppger att de inte har studiero på lektionerna. Mer än var tionde elev känner sig inte trygg i skolan.

Det är ett underbetyg för den svenska skolan. En skola som ser mellan fingrarna på stök, skolk och sena ankomster sviker alla barn. Men störst är sveket mot de barn som kommer från hem med svag studietradition och som behöver skolan allra mest.

En skola som ser mellan fingrarna på stök, skolk och sena ankomster sviker alla barn. Men störst är sveket mot de barn som kommer från hem med svag studietradition och som behöver skolan allra mest.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under mandatperioden gett Skolverket i uppdrag att ta fram kompetensutvecklingsinsatser för att stärka lärarna i klassrummet. Erfarenheten är att en strukturerad undervisning där läraren har ett tydligt ledarskap i klassrummet ofta är det främsta botemedlet mot stök och oordning i skolan. Regeringen har också satsat på att öka antalet vuxna i skolan. Under de senaste åren har 20 000 fler medarbetare anställts. Det har förstås stor betydelse för tryggheten i skolan.

Men vi socialdemokrater är inte nöjda med det, utan vi vill gå ännu längre. Under nästa mandatperiod vill vi se följande förslag bli verklighet:

• Mobilförbud i grundskolan

Mobiltelefoner ska vara förbjudna under lektionstid om inte rektor eller lärare fattar beslut om annat. Om digitala verktyg används i undervisningen ska skolan tillhandahålla dem.

• Skärpta disciplinära åtgärder

Rektorer och lärare ska ha goda möjligheter att säkerställa en trygg skolmiljö. Möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt annan elev eller personal för våld ska ses över och tydliggöras.

• Ordningskontrakt på varje skola

Varje skola ska upprätta ordningskontrakt mellan skola, elev och föräldrar utifrån skolans ordningsregler. Rektor ansvarar för reglerna, men de ska undertecknas av elever och vårdnadshavare för att stärka deras ställning.

• Fler lärarassistenter i skolan

Fler lärarassistenter ska anställas för att skapa trygghet och studiero såväl i klassrummet som på rasten. Lärarna behöver avlastas för att kunna lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort historiska satsningar på välfärden och kommer även fortsatt att ge kommunsektorn förutsättningar att anställa fler lärarassistenter i skolan.

Socialdemokraterna har påbörjat det största trygghetsprogrammet i modern tid.

Socialdemokraterna har påbörjat det största trygghetsprogrammet i modern tid. I detta har skolan en särskilt viktig plats. Vi ska se till att trygghet, studiero och fokus på kunskap råder i varje klassrum. Så rustar vi Sverige starkt för framtiden.

Magdalena Andersson (S)

finansminister

Anna Ekström (S)

gymnasie- och kunskapslyftsminister

Olle Thorell (S)

riksdagsledamot från Surahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons