Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S:t Ilians rektor: Vi prioriterar språket

Annons

Då jag omnämns i den artikel som skrevs i VLT den 31 januari vill jag förtydliga mina tankar som med få ordalag framkom i den skrivna texten.

Jag dementerar givetvis att vi som skola använder tester som är avsedda för gymnasiets elever men inte att vi som många andra nyttjar de läs- och skrivtester (LS) som ges ut av Psykologiförlaget. Dessa används för att vi på vår skola ska möta alla elevers läs- och skrivutveckling på ett så bra sätt som vi bara kan.

LS-testerna är avsedda att användas för elever från årskurs 7 till och med yrkesförberedande program på gymnasiet. Då eleverna kommer till S:t Ilian har även vi ett behov av att genomföra denna screening. Då LS-testerna, precis som artikeln anger, är väldigt omfattande ger de därför ett mycket bra underlag och vidare möjligheter att fånga in dessa elever för att kunna sätta in riktade åtgärder. Liknande tester görs även i de tidigare åren.

Att använda den här typen av test för att träna elevers läs- och skrivförmåga är inte alls lämpligt. Vi har andra metoder och läromedel som passar det ändamålet och dessutom vill vi att elever med läs- och skrivsvårigheter lära sig att använda kompensatoriska hjälpmedel som passar för just den eleven.

S:t Ilians skola har som ett av sina prioriterade områden just språket. Vi är stolta över att ha många olika språk på vår skola men det kräver också en medvetenhet hos alla som arbetar här, vilka styrkor dessa förutsättningar har men också vilka åtgärder som behövs för att stärka elevernas språkutveckling på bästa sätt. Vi satsar mycket på en bred kompetens när det gäller SVA, (svenska som andraspråk), för alla våra lärare oavsett vilket ämne man undervisar i. Vi har också ett eget skolbibliotek och en mycket kompetent och engagerad skolbibliotekarie.

Jag har en annan fundering som jag delar med våra specialpedagoger och som kan uppröra oss alla som arbetar på S:t Ilians skola. LS-testerna är just ett screeningmaterial och på intet sätt betygsgrundande. Elever med läs- och skrivsvårigheter kommer alltid ha svårt att uppnå höga resultat på dessa test. Däremot är det fullt möjligt för en elev med denna problematik att kunna uppnå godkänt betyg i ämnet svenska, med rätt stöd och anpassningar av undervisningen.

Om detta inte sker skulle en elev med dyslexi aldrig kunna uppnå målen i svenska (och säkerligen inte heller i flera andra ämnen) då detta innebär ett funktionshinder. Jag är också helt övertygad om att den här reflektionen kan komma att uppröra andra som har vetskap om dyslexi och att detta funktionshinder på intet sätt visar på elevers förmåga vad gäller betyg eller begåvning.

Undersökningar vad gäller sambandet mellan elevers betyg och de nationella proven har gjorts här i Västerås och vad jag vet så ligger vår skola mycket bra till i den jämförelsen. Jag vill slutligen beklaga att alla elever som går på vår skola har utsatts för VLT:s artikel, där vi oförtjänt hängdes ut som en skola som inte arbetar seriöst och professionellt. Den personal som arbetar på S:t Ilians skola har hög kompetens vad gäller språkets betydelse och vi arbetar alla för att stärka våra elever så att de ska klara livets utmaningar på ett bra sätt.

Ewa Johansson

rektor S:t Ilians skola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons