Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Vi vill göra Västerås till en ledande skolstad i Sverige

Annons
Utbildning ger utveckling. Dagens arbetsgivare kräver av den de ska anställa har goda kunskaper i hur samhället fungerar, kan utrycka sig väl i tal och skrift både på svenska och engelska och har goda kunskaper i matematik, skriver Anders Teljebäck.

I Västerås ska alla barn kunna nå skolans kunskapsmål och utvecklas som individer. Målet för oss är alla ska få tillräckliga kunskapar i grundskolan för att ha rätt att gå ett nationellt program på gymnasieskolan. Och att de ska lämna gymnasieskolan med ett slutbetyg.

Det kommer inte att bli lätt och det kommer inte gå att göra på kort tid. Men det är det enda rimliga mål man kan ha som skolpolitiker.

Vår ambition är hög. I dag är det mellan 220 och 240 barn i Västerås, cirka 13 procent, som varje år går ut grundskolan utan godkänt i något av kärnämnena. Det innebär att de inte får gå ett nationellt program i gymnasieskolan. Dessutom är det alldeles för många som inte får slutbetyg från gymnasiet.

För att klara våra mål ska fokus läggas på lärande, kunskap och dokumenterade resultat. Men det räcker inte. Barnen ska också utvecklas som individer och få sociala färdigheter. Inte kränkas av vuxna eller andra barn utan känna trygghet och trivsel i skolan. Elevhälsan ska finnas för att stärka eleverna och vara en del av nätverket på barnens arbetsplats.

Vi socialdemokrater vill göra Västerås till en ledande skolstad i Sverige. En stad som blir omtalad för de goda resultaten och dit andra kommuner vänder sig för att studera hur man kan åstadkomma förändring.

I Västerås ska det finnas många pedagogiska inriktningar och ett starkt lokalt inflytande över varje skolas inriktning oavsett vem som är huvudman. Den pedagogiska forskningen och metodutvecklingen är viktig för oss. Därför vill vi inrätta ett pedagogiskt utvecklingscentrum så att forskning och metodutveckling kan får genomslag i undervisningen.

I skolan och på fritidshemmen ska barnen och ungdomarna möta engagerade och utbildade pedagoger, skolledare och övrig personal som ger dem lust till lärande och en trygg tillvaro. Barn som är i behov av stöd ska alltid få det oavsett om orsaken är en funktionsnedsättning eller något annat.

Vi vill att IDA-verksamheten, där många olika kompetenser möts och där man arbetar med språkutveckling, familjestöd och kultur ska finnas på fler skolor och med ökade resurser. Vi vill också att den som är ny i Västerås får rätt stöd från början för att kunna ta del av undervisningen. Introduktionen i förberedelseklasser för grundskolebarnen och IVIK för gymnasieungdomarna ska integreras i de skolor där eleverna sedan ska gå.

Skolan är den mest jämlikhetsskapande faktorn i samhället. Vi vill ha en sammanhållen skola där direktörens barn går i samma klass som undersköterskans. Båda har samma rätt att gå i den bästa skolan. Den ambitionen är svårare i ett skolsystem med fritt val av skola med olika huvudmän, men fortfarande fullt möjlig.

Utbildning ger utveckling. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha och vilken arbetsmarknad vi ska utbilda till. Det handlar också om hur Sverige och Västerås ska kunna konkurrera på en alltmer global och högutbildad marknad. Dagens arbetsgivare kräver av den de ska anställa har goda kunskaper i hur samhället fungerar, kan utrycka sig väl i tal och skrift både på svenska och engelska och har goda kunskaper i matematik.

Numera byter vi yrkesbana flera gånger i livet. Därför är det livslånga lärandet viktigare än någonsin. Från förskolan genom hela livet ska det ges stöd utifrån vars och ens förutsättning och ständigt återkommande möjligheter att utveckla sig och förbättra sin utbildning inom vuxenutbildning och folkbildning. Det ska inte finnas några återvändsgränder i gymnasieskolan och den ska ge tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för högre studier och arbetslivet.

Vi vill att hälften av en årskull ska gå vidare till högre studier och att vuxna ska ha en bra chans att komma in på universitet och högskolor. En lokal högskola eller universitet har därför en viktig roll att fylla. Mälardalens högskola har vårt aktiva stöd i sitt utvecklingsarbete.

talesperson i utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor i Västerås

Anders Teljebäck (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons