Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så fördelas förskolebidragen

Annons

Med anledning av VLT:s artikel den 24 november med rubriken "Så mycket bidrag får ditt barn på dagis" vill vi förtydliga vilka bidrag som utgår till våra förskolor.

Inför nästa år är resurstilldelning i botten cirka 75 700 kronor per förskolebarn. Det gäller alla inskrivna barn oavsett vistelsetid. En liten variation finns och beror på vilken hyreskostnad förskolan har och om förskolan kommer att ha extra personal för barn i behov av särskilt stöd eller inte. Utöver detta får alla förskolor in avgifter från föräldrarna.

Taxan varierar beroende på inkomst, från 0 kronor till 15 120 kronor per barn och år. Det innebär att förskolor med stor andel höginkomsttagare får mer resurser via taxan.

Den genomsnittliga taxan i de kommunala förskolorna är 7 200 kronor per år.

De enskilda förskolorna hanterar själva sin taxa och barn- och ungdomsnämnden har ingen aktuell siffra på hur stora föräldraavgifter respektive enskild förskola får in.

Av den totala kakan pengar till förskolan avsätts cirka sju procent för att omfördelas efter så kallad social tyngd. Genomsnittsförskolan i Västerås får 5 750 kronor i social vikt per barn och år. Som framgår av artikeln "Så mycket bidrag får ditt barn på dagis" är spridningen på tillägget för social vikt från 291 kronor till 25 166 kronor per barn och år.

I total resurstilldelning exklusive föräldraavgifter betyder det en spridning på som lägst 75 991 kronor och som högst 100 866 kronor. Den genomsnittliga resurstilldelningen exklusive föräldraavgifter är 81 450.

Förskolor med hög social vikt har låga föräldraavgifter. Den förskola med högst tillägg för social vikt, Fredriksbergs förskola, får i genomsnitt endast 1 400 kronor per barn och år i föräldraavgifter. Det är rimligen så att de enskilda förskolor som har en låg social vikt, det vill säga en låg andel barn med utländsk bakgrund och en hög andel föräldrar med eftergymnasial utbildning, också har möjlighet att få in betydligt högre föräldraavgifter än till exempel Fredriksbergs förskola.

Förslaget innebär sammantaget en kraftfull satsning på förskolan i Västerås. Av våra 52 privata förskoleenheter är det endast två som nätt och jämnt får kompensation för löne- och kostnadsutvecklingen. Många övriga får möjligheter till att minska barngrupper och att anställa mer personal. Det är viktigt att alla delar i resurstilldelningen är med vid en bedömning av rimligheten.

Helena Larsson

Johan Wennhall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons