Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så gör jobbet vi inom psykiatrin mer attraktivt

Svar om bristen på sjuksköterskor i psykiatrin

Annons

Regionledningen svarar om hur bristen på sjuksköterskor i psykiatrin ska åtgärdas.

Svar till psykiatrisjuksköterskorna Frida Fogelström och Katarina Redefalk som den 22 september aktualiserar bristen på sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Vi kan bara instämma i beskrivningen att situationen är ansträngd i många verksamheter till följd av att vi inte kunnat rekrytera psykiatrisjuksköterskor i den omfattning vi önskat.

Hyrpersonal kan vara ett värdefullt tillskott vid exempelvis tillfälliga arbetstoppar, men inte som en långsiktig lösning. Vi vet att vårdkvalitet och arbetsmiljö påverkas negativt vid långvarig användning av hyrpersonal. Om detta är vi helt överens med skribenterna.

Bristen på sjuksköterskor och användning av hyrpersonal är ingenting unikt för Västmanland. I princip alla landsting/regioner befinner sig i ungefär samma situation. Detta trots att vi aldrig haft så många sjuksköterskor (och läkare) som idag.

Vad underskottet på sjuksköterskor beror på är svårare att svara på. Lönen nämns ofta som förklaring, liksom att utbildningsplatserna är för få. Andra hävdar att konkurrensen om personal ökar i takt med större valmöjligheter på arbetsmarknaden.

När forskare vid Mälardalens högskola frågade 105 sjuksköterskor som 2015 slutade i landstingen Västmanland och Sörmland hänvisade de flesta till faktorer kopplade till klimatet på arbetsplatsen, som hur man blev behandlad och möjligheten att påverka sitt arbete. Lönen kom längre ned på listan.

Svaret på frågan varför sjuksköterskor slutar är mer komplex än vad som vanligtvis framkommer i debatten. Men oavsett vad förklaringen är sitter vi inte passivt och väntar. En rad insatser har genomförts eller håller på att genomföras för att göra arbetet mer attraktivt. Några exempel:

·Lönesatsning 2015 som innebar en löneökning på 11 procent för sjuksköterskor inom psykiatrin. Medianlönen för en specialistutbildad sjuksköterska inom vuxenpsykiatrin var – före löneöversynen 2017 – 35 800 kronor för en arbetstid på 38,25 timmar per vecka. Till det kommer ett OB-tillägg som hör till de bättre på svensk arbetsmarknad och som för många innebär runt 2500 kronor i månaden utöver månadslönen.

·En ny arbetstidsmodell som innebär att sjuksköterskor genom att ta arbetspass på natten kan komma ned till 30-34 timmars arbetsvecka.

·Vi inför nu hälsofrämjande arbetstider för nattarbete.

·Bibehållen lön till sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor i psykiatri. Att många sjuksköterskor just nu går den utbildningen bidrar till sjuksköterskebristen.

·Riktade insatser för bättre arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro.

·Karriärmodell för sjuksköterskor inom psykiatrin planeras.

·Förbättrad introduktion för nyutbildade sjuksköterskor.

·Ny avdelning öppnas 1 november som bör medföra patientsäkrare vård och bättre arbetsmiljö.

·En tillnyktringsenhet planeras till nästa år och snart öppnar vi fler vårdplatser för patienter med missbruksproblem för att få en obruten vårdkedja

·Därtill ingår Västmanland i det nationella projektet som Sveriges Kommuner och Landsting driver som innebär att vi 2019 ska vara oberoende av inhyrd personal.

Sjuksköterskor gör ett viktigt arbete för svårt sjuka patienter inom den psykiatrin. Vården klarar sig inte utan deras unika kompetens. Vår ambition är att arbetet som psykiatrisjuksköterska ska vara stimulerande och utvecklande med konkurrenskraftig lön.

Vi tror att uppräknade insatser är ett steg på vägen mot att jobbet ska vara mer attraktivt. Ett ytterligare steg vore om debatten om personalbristen inom vården kunde bli mer nyanserad och grunda sig på fakta. Hans Jansson (V)regionrådChristina Jogérförvaltningsdirektör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons