Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så här blir det fler och billigare bostäder i Västerås

Annons

Sedan början av 1990-talet har Sverige dragits med ett alltför lågt bostadsbyggande. Orsakerna är många men i huvudsak berodde det på att vi bytte finansieringssystem av bostadsbyggandet, och både byggherrar och entreprenörer har haft en ganska tuff omställningsprocess. På olika sätt söker vi nu vägar framåt, mot ökat bostadsbyggande till lägre samhällsekonomiska kostnader. Det saknas inte ambitioner att bygga. Frågan är hur vi gemensamt kan se till att nå bostadsförsörjningsmålen i Västerås.

Från byggbolagens sida jobbar vi sedan ett antal år med att tänka nytt och sänka våra kostnader för bostadsbyggandet. Inom både rikspolitik och kommunpolitik pågår ett intensivt arbete med att försöka komma tillrätta med de trögheter som bostadsbyggandet dras med sedan bostadssubventionernas avskaffande för snart 15 år sedan. Om det ska bli verklig fart på bostadsbyggandet i våra storstadsregioner krävs både åtgärder från byggbolagen och politiska förändringar.

Regering och riksdag kan förenkla planprocessen. Just nu sitter en utredning som ser över plan- och bygglagen med detta syfte. Kortare ledtider från beslut till byggstart sparar kostnader och gör planeringen enklare för alla inblandade parter.

Kommunerna måste se över sin markprissättning. En annan viktig aspekt är att öppna upp för nya boendeformer, såväl kooperativa hyresrätter som ägarlägenheter.

I Västerås översiktsplan konstaterar man att det måste byggas cirka 8 000 bostäder de kommande tio åren för att tillgodose den framtida efterfrågan. För att utnyttja Västerås potential som Mälarstad till fullo är det viktigt att investera i nybyggnation. Det finns många dåligt utnyttjade ytor som kan användas för att möta morgondagens behov om bara initiativförmågan och handlingskraften finns där. Samtidigt krävs ett stort mått av nytänkande för att kommunerna ska ha en fortsatt god ekonomi.

Från byggbolagens sida kan vi lära oss att bygga mer intelligent. Inom Skanska arbetar vi sedan ett par år med ett projekt som syftar till att genom standardiserade stommar och komponenter sänka byggkostnaderna vid uppförandet, men som också gör förvaltning och underhåll billigare.

För en byggnad med en livslängd på cirka 50 år står kostnaden för uppförandet för cirka 10 procent av totalkostnaden. Resterande 90 procent tillkommer under de kommande 50 åren då byggnaden nyttjas, slits och renoveras. Det gör det intressant att titta på hur husets livscykelkostnader kan reduceras - och det måste tas med i beräkningen redan på planeringsstadiet.

Vi har kombinerat våra bästa lösningar för effektivare byggande, och hittat fram till byggmetoder som kombinerar ökad prefabricering med byggande på plats. Vi strävar också efter att bli bättre på inköp, till exempel genom att köpa in byggmaterial från utländska producenter som håller lägre priser än svenska.

Industrialisering och standardisering kan låta avskräckande när man tänker på hur det gick sist när vi snabbt skulle få fram ett stort antal bostäder. Vi fick våra miljonprogramsområden. I Skanskas effektiviseringsprojekt har vi därför haft en nära dialog med arkitekter, bostadsföretag och bostadsköpare för att höra vad som kan standardiseras och vad som måste göras unikt och anpassat för varje enskild plats. Alla har vi lärt oss att billigt och snabbt byggande inte får ske på bekostnad av kvalitet och estetik.

Kraven på flerbostadshus förändras med människors nya livsmönster och behov. Samtidigt byggs de i befintlig stadsmiljö och då är det viktigt att de passar in i omgivningen och är ett tryggt boende. Det är därför viktigt att byggande med större inslag av standardisering inte hämmar flexibiliteten i den inre planlösningen samtidigt som det möjliggör olika yttre utseenden på husen. Denna balansgång är den svåraste men också viktigaste för oss som bygger.

Vi ska bygga mindre av det unika och dyra, men utan att fastna i det stereotypa, massproducerade. Vi ska bygga billigare utan att ge avkall på de krav som boende och beställare har. Det finns mycket som ögat inte ser, men som styr vad ett hyreshus till slut kostar att uppföra. Vi har utvecklat nya lösningar som kan ge boende och fastighetsägare bostäder som uppfyller de kraven. Frågan är om politiker och beställare i Västerås är redo att pröva?

Mikael Graffman

Lennart Bergström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons