Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så vill S göra Västerås till en ledande skolstad

Barn och unga är vår framtid. Därför tar vår politik sin utgångspunkt i barnens och ungdomarnas villkor.

Annons
Kommunalt. Socialdemokraterna vill att de kommunala gymnasierna ska vara kvalitetsledande. Bilden: Rudbeckianska. Foto: VLT:s arkiv

Ett livslångt lärande är grunden för att klara jobben. Det är när barn och ges rätt förutsättningar som jobben och Västerås växer.

Alla barn har rätt till lärande, kunskap och bildning. Vi social- demokrater vill att Västerås ska vara en ledande skolstad som man talar om i hela Sverige.

En stad med välutbildad personal som får utvecklas i sitt viktiga arbete och får en kontinuerlig fortbildning i evidensbaserade metoder. En stad där alla elever möts med höga förväntningar utifrån de förutsättningar de har.

En stad där elever som har särskilda behov får stöd tidigt. En stad där alla elever får gedigna kunskaper och lust att vilja lära mer. Några saker är viktigare än andra:

För de första. Lärare och rektorer är skolans viktigaste resurs. Rektorns ledarskap avgör hur framgångsrik en skola är och en duktig lärare är avgörande för eleverna att skaffa sig ny kunskap. Skolan ska vara en lärande organisation.

För det andra. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och pedagogik. De små barnens lust och möjligheter att lära ska tas tillvara och främjas.

Vi har sett att det finns ett behov av att bygga ut förskolan och utveckla fritidshemmen.

För det tredje. Vi vill minska klasstorlekarna i förskoleklass och år 1-3 för att ge mer tid för lärarna med varje enskild elev. Mindre klasser ger högre kvalitet på undervisningen och varje elev ges stöd i sin utveckling

Vi vill stärka förskole- klasserna. När barnen lämnar förskolan måste grundskolan möta de färdigheter och kunskaper barnen har med sig. Förskolan måste förbereda för inträdet i grundskolan. Därför vill vi att förskoleklass fullt ut bör bli en del av grundskolan och en brygga mellan förskolan och årskurs 1.

I grundskolan ska kvaliteten vara så hög att man aldrig behöver välja bort den närmaste skolan av kvalitetsskäl. Vi tror på närområdesprincipen, vilket betyder att man ska kunna gå i den geografiskt närmaste skolan.

Det är trygghet för både elever och föräldrar och medverkar till levande stadsdelar. Därför säger vi:

De resurser vi kan tillföra ska i första hand tillföras grundskolan. Men den ska också prioriteras genom de utvecklingsinsatser vi gör.

Den kommunala gymnasieskolan ska vara kvalitetsledande. Vi vill fortsätta gå från stora enheter till mindre där kvalitetsutvecklingen är i centrum och som sätter ribban för alla gymnasieskolor i Västerås.

Idag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer kunskapsintensivt samhälle. Vi vill att alla som går ut gymnasiet ska ha möjlighet att studera vidare på högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Anders Teljebäck Anna Wallén (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons