Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samma brister som förr i psykiatrin

Annons

Psykiatrisamordnaren och hans grupp har i sin genom gång än en gång slagit fast bristerna i den vård och omsorg som erbjuds den som lider av psykisk ohälsa. Slutsatserna är i stort desamma som psykiatriutredningen kom fram till 1992.

Förslagen i den nya utredningen är bra men för att dessa skall få effekt krävs att vissa fundament i verksamheten är uppfyllda och jag skall peka på några av dessa. Först av allt måste psykiatrin erkänna det faktum att människan består av både kropp och själ. Dagens kunskaper om vård av psykisk ohälsa visar klart att det är en kombination av biologi och psykologi som bäst leder till återhämtning.

De psykologiska insatserna är i dag helt otillräckliga. Psykiatri betyder läka själen men själen botas inte med piller. Det krävs ett stort mått av psykologi och detta måste få ta tid. Drive-in-psykiatri fungerar inte.

Inom alla verksamheter är det ett måste att känna till den materia man skall arbeta med om man vill uppnå bra resultat. Kunskaperna om det mänskliga psyket har visat sig vara otillräckliga inom psykiatrin

Kraven på den personal som skall arbeta med personer som lider av psykisk ohälsa måste vara stora. Det är de själva som är

instrumenten i vårdarbetet. De formella kunskaperna måste kombineras med specifika personliga egenskaper som är nödvändiga för att kunna använda kunskaperna på sätt som gagnar patienten.

Det gäller att ha ett empatiskt förhållningssätt som också kan uttryckas som att vårdaren skall ha intresse och respekt för människor, förmåga att skapa bärande relationer, kunna förmedla hopp, vara ödmjuk, kunna hantera egna och andras rädslor, kunna avläsa människors icke verbala signaler och vara trygg i sig själv för att kunna förmedla trygghet till någon annan. Psykiatrin måste arbeta

aktivt för att rekrytera personer med dessa egenskaper. Arbetet inom psykiatrin består i att möta andra människor. Ett rätt bemötande av personer som lider av psykisk ohälsa (och deras anhöriga) är avgörande för att insatserna skall leda till återhämtning. Ett rätt bemötande skapar dessutom ett större förtroende för psykiatrin.

För att ett verkligt möte skall bli till krävs en miljö

i det lilla formatet och en atmosfär som skapar tillit till vården och vårdaren.

Tillit, förtroende, är ett absolut krav för att ett verkligt möte skall bli till. Ett verkligt möte är ett möte där man når fram till varandra och förstår varandra. Det rör sig alltså om att skapa en relation och inte som är vanligt nu att upprätthålla den så kallade professionella distansen.

För att få en psykiatri som fungerar bra krävs en ledning som har kraft att påverka sin verksamhet så att det uppstår enighet inom verksamheten när det gäller vårdens innehåll. De olika synsätt som finns inom olika grupper av vårdens personal skapar spänningar som är till stor skada för verksamheten.

Vi vill också se en ledning som står upp för sin verksamhet och som har förmåga att förklara för landstingspolitikerna vilka

resurser som behövs för att kunna bedriva vård på ett anständigt sätt.

Det som återstår nu, liksom tidigare, är att politikerna, brukarna och psykiatrin måste samspela för att åstadkomma de nödvändiga förändringarna.

Vi har stora förhoppningar på att förslagen i den nya 720 sidor stora utredningen skall leda till sådana förändringar i psykiatrins arbetssätt att vi alla kan känna förtroende och stolthet över den.

Ove Danielsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons