Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sänk soptaxan

Annons

Hyresgästföreningen Västerås vänder sig med skärpa mot den höjning av soptaxan som Renhållningsstyrelsen i Västerås nu beslutat om. Huvudorsaken är den skatt på avfallsförbränning som regering och riksdag beslutat ska gälla från halvårsskiftet. Förslaget från Renhållningsstyrelsen är, kanske av valtaktiska skäl, att höjningen ska slå igenom på taxan först till kommande årsskifte. Likafullt ger det argument för hyresvärdar att behålla hyresnivåer och även argumentera för än högre hyror i Västerås, i ett skede när vi anser att hyrorna ska sänkas!

Västerås politiker i kommunstyrelse och kommunfullmäktige måste återremittera beslutsförslaget om höjd soptaxa i Västerås och uppdra åt Renhållningsstyrelsen att hitta vägar att i stället sänka taxan! Man måste också på det nationella planet göra tydligt att eftersträvansvärda positiva miljöbeteenden inte kan uppmuntras med skattepiskan ständigt vinande!

Hyresgästerna som konsumentgrupp har under 1990- och nu på 2000-talet genomlevt dramatiska förändringar när det gäller avfallshanteringen. Det gäller såväl hanteringen i det enskilda hushållet som negativa effekter för den enskilda hushållsekonomin. Hyresgästerna och Hyresgästföreningen har under påverkan av målen om en bättre miljö aktivt medverkat till att källsortering, materialåtervinning och kretsloppsriktiga vanor etableras i hyresrätten, men belöningen har inte varit några sänkningar av taxor eller hyror.

I stället är argumentet, liksom även i detta senaste förslag, att kostnaderna blir än högre om sorteringen inte fungerar. Vi vill här inte ge oss in i den tekniska debatten om förbränningens vara eller inte vara, utan lämnar den till expertisen på området - men vi vill markera att vi som konsumentgrupp redan är nertyngda av den höga beskattningen av hyresboendet. Nu är det högt prioriterat att den del av "sopan", tidigare kallad för komposterbart avfall och nu omdöpt till "bioavfall", ska ha särskilt god sorteringsgrad för att betjäna biogasframställningen till busstrafiken.

Men hyresgästen/konsumenten ser ingen sänkning vare sig av sop- eller busstaxor! Detta trots att vi i Västerås är erkänt duktiga på att sortera och återvinna avfall.

Västeråspolitiker - lätta på hyresgästernas skattebörda och möjliggör, liksom för fjärrvärmetaxan, en sänkning av avfallstaxan i Västerås.

Hans Ohlsson

Pär Anders Fahlén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons