Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sänkt rot och rut ger inte fler bostäder

Annons

Det råder stor brist på bostäder, framförallt i storstäderna, men även på många andra håll i landet fungerar bostadsmarknaden mycket dåligt. En ny statlig utredning föreslår nu att ett avskaffande av fastighetsavgiften på hyresrätter ska öka byggandet genom ett sänkt tak för rot- och rutavdrag. Förslaget lider av stora tankefel.

Den föreslagna finansieringen är anmärkningsvärd. Den riskerar att slå hårt mot de 1 793 företag som under 2013 utfört rot- och rut-arbeten i Västmanlands län.

Utredaren vill nämligen sänka taket för rot- och rut-avdrag från 50 000 kronor till 34 000 kronor per år. Därmed bortses helt från att avdragens införande har bidragit till att ett stort antal arbetstillfällen har skapats inom tidigare svarta sektorer, att slitna bostäder har renoverats och att vanliga familjer har fått råd med hjälp som gör att vardagspusslet lättare går ihop.

Avskaffad fastighetsavgift kan omöjligen ha någon större inverkan på nyproduktionen av hyresrätter. Detta då fastighetsavgiften sedan ett par år tillbaka redan är avskaffad för just nyproduktion. De första 15 åren utgår ingen skatt och hyressättningen är dessutom mer flexibel.

I stället är det andra faktorer som hämmar bostadsbyggandet; byggmomsen, kommunernas ovilja att öka utbudet av byggbar mark, långa och krångliga detaljplaneprocesser samt kommunala särkrav på bostädernas utformning.

Ett mer uppenbart problem på bostadsmarknaden är de höga transaktionsskatterna vid bostadsbyte – de så kallade flyttskatterna. Den höga reavinstskatten uppges i dag av många äldre som det främsta skälet till att inte byta en stor till en mer ändamålsenlig bostad. Lägre reavinstskatt eller avskaffad ränta på uppskov skulle därför stimulera rörligheten på bostadsmarknaden, skapa flyttkedjor och bidra till att befintligt bostadsbestånd kan utnyttjas mer optimalt.

Lägre reavinstskatt skulle även underlätta för exempelvis trångbodda familjer att få den kapitalinsats som krävs för att bygga en ny bostad.

I kombination med reducerade lagfartsskatter skulle därmed nyproduktionen av egna hem stimuleras och skuldsättningen motverkas.

Bostadspolitiken har många utmaningar. Och de ska inte finansieras genom att stjälpa nya tillväxtbranscher. På lång sikt är det dock helt nödvändigt att hyressättningen reformeras och att det kommunala planmonopolet luckras upp. Men för att åstadkomma en bättre fungerande marknad på kort sikt måste lägre flyttskatter prioriteras.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons