Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SJ:s tågtrafik bör konkurrensutsättas

Annons

SJ presenterade i augusti sitt resultat för första halvåret 2006. Bolagets avkastning på eget kapital uppgick under perioden till 28,9 procent exklusive skatteeffekter. Under perioden introducerade SJ den nya dubbeldäckaren på sträckan Stockholm Göteborg, vilket misslyckades totalt och fick avbrytas efter ett par veckor. Därutöver erbjöd SJ mängder av försenade tåg, överbokade vagnar och inställda tåg.

Det enda kravet staten idag ställer på SJ är att bolaget ska uppfylla ett årligt avkastningskrav på 10 procent. Detta överträffar SJ numera med råge, men den höga avkastningen är knappast ett resultat av att SJ erbjuder en väl fungerande tågtrafik med hög kvalitet. Snarare kan den höga avkastningen förklaras i enlighet med den nationalekonomiska teorin om monopol, det vill säga minskat utbud och högre priser genererar högst avkastning. Detta illustrerade SJ under sommaren genom att nära nog halvera antalet avgångar mellan Västerås och Stockholm.

Att SJ:s monopol inte är någon för samhället effektiv lösning visade sig tydligt när Rikstrafiken under augusti kungjorde resultatet av upphandlingen avseende persontågtrafik på sträckan Sundsvall-Östersund-Storlien. Det vinnande anbudet hade lämnats av Connex som kunde åta sig att köra trafiken under hela avtalsperioden (5,5 år) till en kostnad av cirka 45 miljoner. Den av SJ begärda ersättningen för motsvarande åtagande var mer än dubbelt så hög, cirka 92 miljoner.

Det kan även noteras att Connex fick högre poäng än SJ i de två kvalitetskriterier som ingick i anbudsutvärderingen. Sammanfattningsvis bör därför följande fråga ställas; Är det viktigast att SJ överträffar statens avkastningskrav eller är det att konsumenterna erbjuds ett attraktivt utbud av tågtrafik där hög service, god punktlighet och incitament att utveckla trafiken står i fokus?

Genom att upphandla den olönsamma tågtrafiken i konkurrens och öppna den lönsamma tågtrafiken för fri konkurrens utnyttjas marknadsekonomins dynamik, vilket kommer att ge tågoperatörerna (inklusive SJ) ökade incitament att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Detta kommer såväl tågresenärerna som skattebetalarna att tjäna på.

Anders Jönsson

Är det viktigast att SJ överträffar statens avkastningskrav eller är det att konsumenterna erbjuds ett attraktivt utbud av tågtrafik där hög service, god punktlighet och incitament att utveckla trafiken står i fokus? frågar Anders Jönsson, nationalekonom och tågpendlare.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons