Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjöfarten blir allt miljövänligare

Annons
Hamn med framtid. Sjöfarten till Västerås kan inte avskaffas, menar Olov Jansson.

Det bedrivs en intensiv argumentation av bland andra Nale för att få bort sjöfarten från Mälaren.

För att bemöta deras argument om luftföroreningar kan vi ta en titt på följande fakta:

Varje år transporteras omkring tre miljoner ton gods med fartyg till Västerås och Köping. Skulle allt detta gå med tung lastbil som lastar drygt 40 ton behövs 75 000 transporter till hamnen och 75 000 tillbaka igen = 150 000 transporter. Det skulle innebära ett tungt lastfordon drygt var tredje minut, 24 timmar om dygnet året om i tillägg till alla de andra tungtransporter som redan belastar våra vägar.

Vad detta innebär för vårt redan hårt trafikerade vägnät kan man ju tänka sig.

Jag har inte gjort någon jämförelse med järnväg då den utökade belastningen av vårt järnvägsnät som måste ske om båttrafiken försvinner är en omöjlighet inom en nästan oöverskådlig framtid. Fråga vilken pendlare som helst…

Men låt oss se lite på bränsleförbrukningen tankfartyg kontra tankbil.

Ett modernt Mälarmax tankfartyg lastar omkring 8 000 kubikmeter jämfört med en tung tankbils 50-55 kubikmeter.

Fartyget drar 12 ton bunkers per dygn av lågsvavlig tjockolja under gång till sjöss medan lågsvavlig marin gasolja är obligatorisk då fartyget ligger till kaj i EU-hamn.

Tankbilen förutsätts dra 4 liter per mil.

Per tonkilometer drar fartyget då 0,0036 liter (3,6 milliliter) mot tankbilens 0,010 liter (10 milliliter).

Vi tittar närmare på oljeprodukter av vilka 450 000 kubikmeter om året kommer sjövägen till Mälarhamnarna. Bil-transport av dessa från Södertälje till Västerås/Köping och tillbaka skulle behöva runt 800 kubik- meter bränsle kontra fartygens 295 kubikmeter.

Tankbilarna skulle alltså förbruka 505 000 liter mer än fartygen för oljetransporterna.

Detta är bara för sträckan Södertälje hamn till oljeterminalerna i Västerås och Köping. För enkelhetens skull har jag antagit den till 120 km. Ett fartyg behöver fem timmar från slussen i Södertälje till Västerås och inte mycket längre tid till Köping. Räknestycket omfattar också returresan tillbaka till Södertälje.

Ett containerfartyg för Mälartrafik ta runt 300 stycken 20-fots containrar (150 stycken 40-fots) men en lastbil klarar normalt sett bara en 40-eller 45-fots. Här är skillnaden fartyg/lastbil nästan densamma som för tankbåtarna så jag tar mig friheten att överföra samma resonemang som för tanktrafiken för hela godsmängden, tre miljoner ton.

Oljeprodukters 450 000 kubikmeter blir runt räknat 360 000 ton. Skillnaden är då 6 667 – 2 458 = 4 209 kubikmeter. Alltså 4,2 miljoner liter. Per år! Utbyggd Södertäljesluss och farled kommer att öka skillnaden till fartygens fördel.

En tanke till: Denna stora bränslemängd måste ju också fraktas, först som råolja sedan som färdig produkt. Raffineringen kräver bränsle som måste fraktas. En ond cirkel, eller hur?

Så, vad blev det av landsvägstransporternas stora miljövänlighet jämfört med sjötransporter?

Sjöfarten är genom IMO (International Maritime Organization) och nationella lagar omgärdad av otaliga mycket stränga regelverk varav ett av dem, Annex VI i MARPOL 73/78 (The International Convention for Prevention of Pollution from Ships), sätter ribban för vad som är tillåtet med avseende på luftföroreningar till sjöss.

Denna ribba sjunker allt lägre. Kraven på ett fartygsbränsles svavelinnehåll skärps mer och mer och många ECA-omräden har inrättats (Emission Controlled Areas) varav Östersjön inklusive Vänern och Mälaren är ett.

Numera utrustas många nybyggda fartyg med avgasrening för att ta bort kväveoxider. Kvar blir kväve och vatten. Scrubbers som tar bort partiklar och svavel finns redan.

Andra framsteg innefattar gasdrift liksom bränsleceller och segel. Till och med fartyg som dras av en drake. Dock kanske inte helt passande för inlandsvatten.

Utvecklingen står således ingalunda still varför en argumentation för sjöfartens avskaffande helt enkelt inte är hållbar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons