Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukgymnast: Det är dags att se vården i ett större perspektiv

Läkarbristen i vården är ett problem. Vårdköerna är långa och orsakar onödigt lidande.

Annons
Gör gott. Forskning visar entydigt att ökad fysisk aktivitet har stor betydelse för folkhälsan, skriver Helena Lagerlöf.

 Stafettläkarna kostar landstingen stora pengar samtidigt som vården blir sämre på grund av bristen på kontinuitet. Vad är lösningen? Fler läkare? Eller finns det kanske insatser som läkarna i dag gör som andra yrkesgrupper skulle göra lika bra eller till och med bättre?

En sak är säker, vård som andra yrkesgrupper kan utföra lika bra borde aldrig utföras av läkare eftersom de utgör den enskilt dyraste vårdkategorin.

I primärvården i Östergötland har en sjukgymnast arbetat fram en modell där sjukgymnaster är första bedömare av alla muskuloskeletala besvär. Projektets utvärdering visade att i 85 procent av fallen behövdes inget läkarbesök. Läkaråtgärd såsom sjukskrivning, röntgen eller receptförskrivning, kunde lösas utan läkarbesök i 2–6 procent av fallen. Patienterna som bedömdes på sjukgymnastmottagningen var signifikant mer nöjda med information om besvären och egenvård än patienterna som bedömdes på läkarmottagningen.

På Karolinska sjukhuset var köerna till neurokirurgen upp till två år långa när en sjukgymnast med specialisttjänst i neurologi åtog sig att träffa patienterna för en första bedömning. Det visade sig att 75 procent av dem som stod i kön inte behövde träffa läkare, bara 8 procent behövde opereras. För tre av fyra patienter i kön var alltså sjukgymnasten, som ger behandling och råd om egenvård, rätt instans. Kön minskade på några månader från närmare två år till ett par veckor, och projektet permanentades.

Med dessa två exempel i åtanke kan man konstatera att sjukgymnasters kompetens kan nyttjas mycket mer än vad som görs i dag, och att det leder både till en bättre vård och till lägre kostnader.

En åtgärd i rätt riktning var förstås att det blev remissfritt till sjukgymnaster i Västmanland, men för att dra nytta av dess fördelar gäller det att all vårdpersonal är medveten om detta och aktivt arbetar för att sjukgymnasten som första instans nyttjas.

Till exempel borde det vara en självklarhet att sjukvårdsupplysningen likväl som familjeläkarenheterna hänvisar till sjukgymnast i första hand vid alla typer av muskuloskeletala besvär. Rådet att ta smärtstillande tabletter och om det blir värre söka läkare, är förlegat. Det vetenskapliga underlaget för sjukgymnastiska insatser ökar för varje dag.

Sjukgymnastik leder dessutom ofta till positiva sidoeffekter eftersom grunden i sjukgymnastens arbete är fysisk aktivitet. Forskning visar entydigt att ökad fysisk aktivitet har stor betydelse för folkhälsan. Högt blodtryck, övervikt, diabetes, artros, depression och smärta är exempel på vanliga tillstånd i dagens samhälle som alla har ett gemensamt, nämligen att de förebyggs och behandlas med anpassad fysisk aktivitet, med bättre resultat ju tidigare insatsen ges.

Det är dags att lyfta blicken och se vården i ett större perspektiv. I stället för att fokusera på läkarbristen bör vi ställa oss frågan hur vi kan nyttja andra yrkesgrupper bättre och vad vi kan göra i hälsobefrämjande syfte för att minska behovet av läkarnas insatser. Läkarnas insatser är i många fall oumbärliga men de ska inte slösas med när insatser är möjliga som är både bättre och billigare.

Ta tillvara sjukgymnasternas kompetens i det hälsobefrämjande arbetet. Det kommer att löna sig i form av en bättre vård till lägre kostnad och framför allt – en bättre folkhälsa.

Helena Lagerlöf

legitimerad sjukgymnast,

ordförande i Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) i Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons