Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukgymnast: Landstinget respekterar inte leverantörer

Vad är viktigast för Landstinget Västmanland och dess skattebetalare? Ekonomi? Patientsäkerhet? Eller tjänstemännens agenda att motarbeta vårdgivare som arbetar för skattebetalarnas bästa?

Annons
Sjukgymnastik. Enligt debattören hävdar landstinget att det inte går att kombinera träning i bassäng med smärtstillande behandling samma dag, varför sjukresor måste debiteras två gånger.

I går så stod det skrivet att Levad fysioterapi har dubbelfakturerat behandlingar. Det låter som om sjukgymnasterna har debiterat för behandling som inte är utförd. Dessutom stod det att journalanteckningar saknas, detta är fel. Varje krona som vi har debiterat landstinget, är ärligt förtjänta pengar som betalat för den rehabilitering/sjukgymnastik som landstingets patienter och skattebetalare har fått av oss.

Våra ”grå vikarier” har möjliggjort kontinuitet och korta väntetider trots att personal har varit sjuk, varit frånvarande för vård av barn eller vidareutbildat sig. Patientens behandling ska inte hänga på om en vårdgivare har semester eller annan frånvaro. De extraresurser som mottagningen har haft för detta har inte inneburit en ökad intäkt utan en ökad kostnad och en bibehållen hög tillgänglighet för patienterna. Den har gett personalgruppen en god arbetsmiljö till gagn för patienten.

Vi har krav på oss att arbeta patientsäkert, vetenskapligt, effektivt och kostnadseffektivt, det vill säga optimera behandlingseffekten. Under revisionen genomlystes aldrig själva vårdprocessen eller hela journalsystemet. Tidsbrist var en angiven anledning. Det primära syftet med revisionen var, enligt förhandsinformation, ett lärande från deras sida eftersom det var första gången som revision genomfördes (!).

Under revisionen fick mottagningen revisorernas gillande till att besök samordnades för att minimera antalet sjuktransporter, det som sedan utmålas som dubbeldebitering. Vid tidigare kontakter med landstingets ekonomiservice har ett sådant förfarande godkänts. Vi har alltså agerat i enlighet med den information vi erhållit från landstinget och utifrån ett patientperspektiv.

Att arbeta med sunt förnuft, med fokus på patientsäkerheten, är för oss en självklarhet. Det är därför som vår mottagning har utformats till vad den är i dag. Att gamla regler, som inte är synkroniserade med kraven som finns på vetenskapligt arbetssätt eller patientnytta lever kvar trots att alla vet att det leder till orimliga konsekvenser borde tjänstemännen hantera pragmatiskt.

Så som landstinget har tolkat lagen går inte att samma dag kombinera att träna i bassäng och att få till exempel smärtstillande behandling. Utan sjukresan ska debiteras två gånger i stället för en gång. Vems eller vilkets bästa har man för ögonen, patienten/patientsäkerheten eller ekonomin? Svar, ingetdera.

Vem drabbas? De gamla multisjuka som inte orkar eller kan få färdtjänst, vilket är svårt i dag, rygg eller nackskadadepatienter som riskerar att förvärras av två transporter i stället för en. För oss har valet varit enkelt.

Är det demokratiskt? Är detta patientsäkert? Är det ur miljösynpunkt rätt? Är det förnuftigt på något enda sätt?

Den offentliga sektorns regler fungerar inte i det komplexa landskap vi lever i i dag, varken inom sluten eller öppen vård. Det krav vi som skattebetalare kan ställa på tjänstemännen är att våra skattepengar används på ett kostnadseffektivt sätt, det vill säga att få mesta och bästa vård till lägsta totalkostnad.

För detta krävs ett holistiskt perspektiv på hälso- och sjukvård. Detta saknas i dag helt och hållet. Den senaste upphandlingen av sjukgymnastik är ett tydligt exempel på detta. Politik ska användas för att förändra och utveckla vården till något bättre, men det verkar saknas ledning från politikernas sida.

När jag läser Socialdemokraternas värdegrund ser jag inte att den har implementerats i vården, tjänstemännen har sin egen agenda. Det felaktiga fokus som tjänstemännen har, hämmar den goda entreprenören som har kunden i fokus vilket leder till att sjukvården i dag står stilla.

I framtiden kommer Levads verksamhet till största del att finansieras helt privat, detta i ett socialdemokratiskt styrt landsting. Den vård som Levad fysioterapi erbjudit har varit positiv för landstingets ekonomi. Men det verkar inte vara viktigt i sammanhanget.

Uthängning av Levad Fysioterapi visar att landstinget inte känner några gränser för hur det hanterar sina leverantörer. Den visar också vilken stor nagel i ögat Levad fysioterapi är för tjänstemännen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons