Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skapandekraft och engagemang måste lyftas fram!

Annons

Göran Landerdahl (fp) och jag är ense om att småföretagen måste få livsutrymme för att kunna öka i antal, växa och utvecklas. Likaså är vi överens om att minska skatterna vad gäller arbetsgivaravgifterna. Miljöpartiets kongress i maj kommer att anta ett nytt partiprogram och där lyfter vi fram småföretagarperspektivet i flera kapitel.

Ryggraden i en grön ekonomi, såväl som vår demokrati och vårt samhälle i stort, är människors skaparkraft och engagemang. Möjligheten att utveckla en idé till ett småföretag är därför central.

Särskilt viktigt är att stödja kvinnors möjligheter att starta företag. Ett spritt och decentraliserat ägande och näringsliv, med såväl privata och kooperativa som kommunala och statliga aktörer, ger de bästa förutsättningarna för en demokratisk samhällsutveckling och tryggar arbete och försörjning. Därför vill vi driva en utpräglad småföretagarpolitik med regelförenklingar, skattelättnader och förbättrade kreditmöjligheter för de mindre företagen.

Miljöpartiet driver en politik som innebär att miljöförstörande verksamhet skall fasas ut med hjälp av ekonomiska styrmedel. Där har vi påbörjat en grön omställning med så kallad grön skatteväxling. Den innebär höjd skatt på det som är miljöförstörande, till exempel fossila ämnen och kemikalier.

Vi har sänkt inkomstskatterna för låginkomsttagare, men jag vill personligen att partiet skall göra mera i kommande samtal om skatteväxlingen och sänka arbetsgivaravgifterna än mer.

Sänkta arbetsgivaravgifter skapar bättre förutsättningar för hela tjänste- och produktionssektorn, handeln, vården och särskilt de verksamheter som är viktiga inom ett kunskapssamhälle; till exempel utbildnings- och kultursektorn.

Miljöpartiet lyfter fram flera perspektiv på företagande. Inte bara traditionellt vinstdrivande företag. Politiken skall på olika sätt stödja det civila samhället. Då växer också den sociala ekonomin.

Det uppstår verksamheter som har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar men är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Det kan handla om organisationer som sysslar med missbruksvård, vuxenutbildning eller företagarstöd. För att underlätta även för sociala företag, kooperativ och ekonomiska föreningar att bygga upp eget kapital krävs minskad byråkrati och skattelättnader.

Andreas Porswald

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons