Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SKL: Stick hål på negativa myter om skolan!

Annons
Bättre än sitt rykte. Den ensidigt mörka beskrivningen av skolan varken attraherar de nya lärare som skolan så väl behöver eller stärker de lärare och elever som går till skolan varje dag, skriver Maria Stockhaus.foto: scanpix

Bilden av skolan är inte svart eller vit. Men i debatten är bilden ofta nattsvart. Det är dags att göra upp med de negativa myterna om skolan.

w Myt 1: Lärarna går på knäna och skolan blir stökigare.

Faktum är att nio av tio lärare trivs med sina elever och åtta av tio känner arbetsro, enligt Skolverkets enkät Attityder om skolan.

w Myt 2: Klasserna har 30 eller fler elever.

Faktum är att genomsnittsklassen i grund-skolan har färre än 24 elever, enligt en enkät till landets rektorer.

w Myt 3: Resurserna till skolan minskar år från år.

Faktum är att kommunernas budget för skolan ökat med cirka 15 procent under de senaste tio åren.

Jag är den förste att hålla med om att skolan står inför stora utmaningar. Synpunkter, kritik och granskning från lärare, elever, föräldrar, myndigheter och medier är viktiga för skolans utveckling. Men när kritiken ska bemötas och när goda exempel förs fram har det blivit lite som att svära i kyrkan.

Den ensidigt mörka beskrivningen av skolan varken attraherar de nya lärare som skolan så väl behöver eller stärker de lärare och elever som går till skolan varje dag. Det finns skäl att nyansera den negativa bilden av skolornas resultat och verksamhet:

w Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den högsta på tio år.

w Svenska elever ligger i topp i Europa vad gäller trygghet och kunskaper om hur samhället och demokratin fungerar.

w Många skolor bedriver ett utvecklingsarbete som rör allt från ledning till pedagogik, användande av datorer, stöd till elever med särskilda behov samt utvärdering.

Att elevernas resultat i ett antal ämnen i genomsnitt blivit sämre är allvarligt, liksom att många lärare upplever stress. Detta måste skolledningen ta på allvar. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har nyligen haft sitt första möte med lärarorganisationerna om hur vi tillsammans kan se över den uttryckta ökade arbetsbelastningen.

SKL har också startat en mattesatsning där både lärare, skolledning och kommunens politiker deltar. Vi startar också en vidare-utbildning för rektorer och tillsammans med flera aktörer har vi påbörjat en diskussion med regeringen om ett centrum för forskning om bland annat skolans arbetsmetoder.

Dagens utmaning handlar om att använda skolans resurser på klokast sätt, med elevens bästa för ögonen. Här finns mycket att lära av de skolor och kommuner som lyckats lyfta elevernas resultat och skapa trygga och kreativa läromiljöer.

Det handlar om att sätta lärandet i klassrummet i centrum, att lärare kan lära mer av varandra och att ha höga förväntningar på såväl elever som skolans personal.

Det behövs också nya karriärvägar för att utveckla lärarnas kunskaper och skickliga lärare bör ha högre lön.

Vi kommunpolitiker ska ge skolan stöd att utvecklas utifrån den moderna forskningen. Vi behöver även sätta upp tydliga mål och regelbundet följa upp verksamheten.

Och, för alla som arbetar i och med skolan, låt oss slippa svartmålningen av skolan!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons