Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan behöver reformer, inte fler utredningar

Annons

Roger Haddad (L) svarar Lärarnas riksförbund

Liberalerna tycker mycket saknas i Skolkommissionens rapport. Foto: Claudio Bresciani / TT

Att vända utvecklingen i skolan är den främsta utmaningen i vårt samhälle för att säkerställa att elever får den bästa starten i livet. Dessvärre ser vi, trots vissa ljuspunkter, att skolresultaten fortsätter att sjunka och det förekommer kraftiga variationer i kvalitet och resultat beroende på vilken kommun eller skola som studeras. Vår uppgift måste vara att kompensera för detta så att alla elever får tillgång till en bra skola med lämpliga, behöriga lärare.

I våras kom skolkommissionen med förslag för en mer likvärdig skola. En del förslag var bra som till exempel ökad styrning av skolan, bättre resursfördelning och åtgärder mot segregationen. Samtliga dessa frågor har Liberalerna drivit under lång tid, exempelvis skrevs det in 2014 i skollagen att kommuner ska fördela resurser till förskolor och skolor efter barnens och elevernas olika behov och förutsättningar.

Ökad nationell styrning av kommunerna är otillräcklig varför vi vill lyfta hela ansvaret för finansiering, utveckling och uppföljning till staten. Här är vi överens med Lärarnas riksförbund men inte med de andra partierna, inte heller med Skolkommissionen.

Tyvärr vill den behålla dagens kommunalisering trots att OECD pekat på detta som en huvudförklaring till den negativa utvecklingen när det gäller resursfördelning, läraryrkets status, kompetenssatsning och brister i resultatuppföljning. Vi tror inte på dagens dubbelkommando där både stat och kommun försöker styra rektorer och lärare.

Kommissionens rapport är mer en katalog över framtida utredningar än konkreta reformer för att lyfta kunskapsresultaten. En gemensam strategi för att höja kunskapsresultaten och nå en likvärdig skola är något Liberalerna bejakar. Kunskap och utbildning ger människor möjligheter att förbättra sin livssituation. I Liberalernas nationella skolbudget avsätter vi mer resurser till elever och lärare än regeringen

Åsa Fahlén och Mårten Lundgren, Lärarnas Riksförbund hävdar (VLT 2/11 och åter 18/11) att Allianspartierna har visat ointresse för skolkommissionens förslag eller direkt avvisat det. Vidare menar LR att vårt förslag om statligt ansvar inte är tydligt. Jag delar inte den uppfattningen.

Vi är positiva till en överenskommelse som kan lyfta skolan och läraryrkets status. Problemet är att lagda förslag är otillräckliga, vår uppgift är inte att säga ja till dåliga förslag, utan ständigt arbeta för att utveckla och förbättra skolan. Den socialdemokratiska regeringen har inte lagt de reformer som krävs, inte heller här i Västmanland har de rödgröna tagit sitt ansvar. De västmanländska skolresultaten ligger i botten vilket är mycket bekymmersamt.

När Skolkommissionens förslag bereddes i Sveriges kommuner och landstings utbildningsberedning hade både den rödgröna gruppen och Allianspartierna alternativa yrkanden. Alla partier hade således synpunkter på Skolkommissionens förslag. Exempelvis vill vi att undervisningstiden skall ökas och anser att förslaget har för låg ambitionsnivå.

Fler vägar in till läraryrket som kommissionen föreslår kan vara bra, men kan också leda till sänkta antagningskrav som på sikt innebär försämrad kompetensnivå hos lärare. Vi vill tvärtom höja ribban för att bli lärare med både krav på ämnesbehörighet som att det införs lämplighetstester under utbildningen.

Vi tycker att det är viktigt att ge läraren utökade befogenheter för ökad studiero, bättre arbetsmiljö och god undervisning. Dessa viktiga delar saknas i Skolkommissionens förslag. Vi vill att lärare ska rustas att bli bättre på ledarskap och vi vill ha ett särskilt ordningsbetyg.

En ytterligare viktig del som helt saknas i skolkommissionens rapport är resonemang kring hur förskolan och förskoleklassen kan bidra till en positiv skolutveckling utifrån deras respektive uppdrag. Liberalerna tror att dessa frågor är avgörande för en stark kunskapsskola med likvärdighet.

Roger Haddad (L)

riksdagsledamot för Västmanland

Läs mer:

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons